Tanie ubezpieczenie AC – kiedy mogę odzyskać składkę?

Przy sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu warto postarać się o zwrot kosztów z niewykorzystanego ubezpieczenia AC. Warto przy tym pamiętać, że kwota ta zostanie pomniejszona o uprzednio zlikwidowaną szkodę. Poza tym suma ubezpieczenia może się zmniejszyć, jeśli znacząco spadła wartość samochodu.

Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś kupuje tanie ubezpieczenie AC, a po kilku miesiącach rezygnuje z umowy, ale nie ubiega się o zwrot niewykorzystanej składki. Bez sensu, prawda? Dlatego pamiętaj o złożeniu odpowiedniego wniosku, jeśli np. sprzedajesz lub wyrejestrowujesz samochód.

Tanie ubezpieczenie AC to nie tylko kwestia zakupu odpowiedniej polisy. Równie ważna jest wiedza o tym, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. U nas zwrot składki wpłynie na twoje konto już w ciągu 30 dni od daty dostarczenia ubezpieczycielowi właściwych dokumentów.

Tanie ubezpieczenie AC a sprzedaż samochodu

Zwrot składki przysługuje w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ochrony, a umowa AC ulega rozwiązaniu m.in. na skutek sprzedaży auta. Jeżeli sprzedałeś samochód, złóż wniosek a towarzystwo zwróci ci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia – a dokładniej za każdy niewykorzystany okres ochrony. Podobnie możesz postąpić w sytuacji wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu.

Tanie ubezpieczenie AC: zwrot składki a szkoda

Pamiętaj, że jeżeli wcześniej likwidowałeś szkodę z AC, zwrot składki będzie proporcjonalny do pozostałej sumy ubezpieczenia (chyba że suma ubezpieczenia jest nieredukcyjna) W przypadku odnawialnej sumy ubezpieczenia, jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia będzie wypłacane odszkodowanie za szkodę częściową (np. stłuczka), suma ubezpieczenia AutoCasco odnowi się, tzn. wróci do wartości sprzed szkody. Natomiast jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte z opcją konsumpcji sumy ubezpieczenia, po każdej wypłacie odszkodowania nastąpi pomniejszanie tej sumy. Klient może odstąpić od automatycznej konsumpcji sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania, ale wiążę się to z dodatkową opłatą składki. Warto zaznaczyć, że nie w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym proces ten wiążę się z dodatkową opłatą. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, zwrot składki nie przysługuje (suma ubezpieczenia została już skonsumowana w całości przed rozwiązaniem umowy).

Tanie ubezpieczenie AC: zwrot składki a wartość pojazdu

Pamiętaj też, że – w przypadku sumy zmiennej – ubezpieczyciel przy ustalaniu składki uwzględnia zmianę wartości pojazdu w trakcie trwania ochrony! Nie jest zobowiązany do zwrotu składki, jeśli wartość pojazdu znacząco się zmniejszyła.

Tanie ubezpieczenie AC a składka płacona w ratach

Ubezpieczyciele coraz częściej wychodzą naprzeciw kierowcom, którzy chcą kupić tanie ubezpieczenie AC, umożliwiając im opłacanie składki w ratach – dwóch, czterech, a nawet dwunastu. Jeżeli skorzystałeś z tej opcji i nie opłaciłeś całej składki jednorazowo podczas zawarcia umowy ubezpieczenia, w sytuacji jej rozwiązania ubezpieczyciel zwróci ci tylko niewykorzystaną część ostatniej raty.

Tanie ubezpieczenie AC a wniosek o zwrot składki

Wniosek o zwrot składki zwykle przyjmuje formę dedykowanego formularza, który ubezpieczający auto musi wypełnić. Przy uzupełnianiu danych potrzebne będą dane osoby, która zawierała umowę: dane samochodu (numer rejestracyjny, marka, model), a także seria i numer polisy, z tytułu której należy się zwrot.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Zwrot składki OC – kiedy nam przysługuje?

Zawierając umowę motoryzacyjnego ubezpieczenia OC, decydujesz się na zapłatę ustalonej składki. Najczęściej korzystasz dzięki temu przez rok z obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. W pewnych przypadkach możesz otrzymać zwrot części składki na OC. Kiedy będzie to możliwe? Jakie warunki musisz spełnić? Czy możesz zerwać umowę w czasie jej trwania i otrzymać zwrot składki?

Czytaj dalej
Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Zawarcie umowy sprzedaży auta wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Musisz pamiętać o tym, jakie dane i zapisy powinny znaleźć się w treści umowy, a także wiedzieć, kogo należy powiadomić o przeniesieniu praw własności do pojazdu. Czy sprzedaż auta wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Czytaj dalej

Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie – co oznaczają?

Znaczenie terminów nad- i niedoubezpieczenie przydaje się przy szacowaniu wartości naprawy szkody oraz wysokości odszkodowania. Pierwsze z wymienionych pojęć oznacza kwotę ubezpieczenia, przekraczającą wartość pojazdu. Z kolei niedoubezpieczenie jest pojęciem odwrotnym – oznacza ubezpieczenie pojazdu na wartość niższą niż realna wartość pojazdu.

Czytaj dalej

Obliczenie składki ubezpieczenia OC/AC

Przed zakupem ubezpieczenia OC i AC warto wcześniej skorzystać z kalkulatorów i porównywarek, które są zbiorczym zestawieniem najatrakcyjniejszych na rynku ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Tego typu działania powinni podjąć wszyscy kierowcy, którym zależy na jak atrakcyjniejszym pod względem cenowym ubezpieczeniu.

Czytaj dalej