Czym są jasno- i ciemnozielone produkty inwestycyjne?

Czym są jasno- i ciemnozielone produkty inwestycyjne?

Produkty jasnozielone to takie, które spełniają kryteria z Artykułu 8 SFDR. Promują aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty. Dodatkowo emitenci, w których dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania.

Produkty ciemnozielone to takie, które spełniają kryteria z Artykułu 9 SFDR. Mają one na celu zrównoważone inwestycje, czyli inwestycje wywierające pozytywny wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ i Porozumienia Paryskiego. 
 

Subfundusze jasnozielone

Subfundusze jasnozielone

Subfundusze ciemnozielone

Subfundusze ciemnozielone

Obecnie w ofercie UNIQA TFI S.A. nie ma produktów ciemnozielonych.