W co inwestować?

Możliwości inwestycyjnych jest mnóstwo. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które dopasujesz do swoich potrzeb i możliwości.
W inwestowaniu istotne jest, aby wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze dla siebie. Aby to zrobić, warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: 

 

  • Jak długo chcesz inwestować posiadane środki?
  • Jakie ryzyko jesteś skłonny zaakceptować?
  • Jak duże doświadczenie w inwestowaniu środków posiadasz?
  • Ile czasu będziesz mógł poświęcić na zarządzanie swoją inwestycją?

Nawet obracając niewielkimi środkami możesz zacząć oszczędzać i pomnażać oszczędności. Wystarczy wybrać instrument finansowy dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości.

 

Lokaty bankowe – dla tych, którzy nie lubią ryzyka

Lokaty mają z góry określoną, gwarantowaną stopę zwrotu (oprocentowanie). Z reguły wysokość oprocentowania wynosi kilka procent. Przy wyborze tej opcji należy pamiętać o konieczności uwzględnienia podatku i inflacji, który znacząco może obniżyć zysk z lokaty. Są jednak pewne plusy.

Lokaty bankowe mają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Oznacza to, że w przypadku upadłości banku, posiadacz lokaty ma gwarancję odzyskania zainwestowanych środków (do 100 tys. euro), co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo.

Trzeba pamiętać, że lokaty mają ograniczoną płynność. Zazwyczaj zakładamy je na określony czas, a w przypadku wcześniejszej wypłaty środków może nastąpić utrata zgromadzonych odsetek.
 

Fundusze inwestycyjne – elastyczne inwestycje dopasowane do Twoich możliwości

Fundusze mogą stanowić alternatywę dla osób oszczędzających na lokatach bankowych. Zyski i potencjalne ryzyko zależą głównie od apetytu na ryzyko. Jak to działa?

Inwestując w fundusze, uczestnik nabywa jednostki wybranego funduszu inwestycyjnego. Zaletą inwestowania w fundusze jest brak konieczności śledzenia i analizowania zmian zachodzących na rynku, a także podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tym zajmuje się zespół zarządzający funduszem. Do decyzji inwestora należy jedynie wybór funduszy dostosowanych do jego profilu inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej o funduszach inwestycyjnych
 

Ubezpieczenia na życie z UFK – dostęp do funduszy wielu TFI pod jednym parasolem

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) dzięki możliwości inwestowania w UFK pozwala gromadzić kapitał z myślą o budowaniu zaplecza finansowego na przyszłość. Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób poszukujących możliwości i mobilizacji do długoterminowego inwestowania (np. na zapewnienie przyszłości dzieciom lub środków emerytalnych).

Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość inwestowania w zróżnicowane fundusze z oferty różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dodatkową zaletą jest także możliwość dokonywania zmian UFK bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) zapłacisz dopiero na końcu inwestycji.

Dowiedz się więcej o oszczędzaniu na przyszłość
 

Inwestowanie w akcje na GPW – najwyższy zysk dla głodnych wrażeń

Inwestując na giełdzie, możesz wypracować atrakcyjny zysk, ale to jedno z rozwiązań o potencjalnie najwyższym poziomie ryzyka. Wadą jest także duża czasochłonność tego rozwiązania – chcąc być aktywnym inwestorem, będziesz musiał poświęcić wiele czasu na śledzenie wyników Twojej inwestycji, sytuacji na giełdzie i otoczenia rynkowego. Decyzje dotyczące strategii inwestowania i wyboru spółek będą należeć do Ciebie. Jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i ilość czasu oraz gotowy jesteś zaryzykować – to opcja na duże powiększenie kapitału. Pod warunkiem, że zainwestujesz trafnie.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu na giełdzie