Oszczędzanie a emerytura

Oszczędzanie na emeryturę to spojrzenie z pozoru w daleką przyszłość, jednak bliższą niż się wydaje. Wiele osób nie ma pewności, co do wysokości świadczeń lub nie wie, jak rozpocząć oszczędzanie na ten cel. Sprawdź, jakie masz możliwości gromadzenia kapitału, które pozwolą Ci zabezpieczyć się finansowo na emeryturze.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia. Niemal każdy podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzaniu o PPK, a w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK (zgodnie z harmonogramem przyjętym w ustawie o PPK). 

W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą wpłacać z własnych środków wpłaty podstawowe oraz będą mieli możliwość wpłacania wpłat dodatkowych. Środki gromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestników PPK.

Dowiedz się więcej o PPK

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę połączona z ulgą oraz zachętą podatkową. Pierwsza z nich to możliwość odpisania rocznej składki (do limitu ustawowego) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu (możesz odpisać wpłaty na IKZE od dochodów w PIT). Druga to zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Dowiedz się więcej o IKZE

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to kolejna możliwość dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego. Zysk wypracowany na IKE jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, o ile nie wypłacisz pieniędzy przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych i spełnisz warunek oszczędzania przez 5 dowolnych lat. Możesz także wypłacić środki wcześniej, wówczas od swoich zysków zapłacisz podatek Belki w wysokości 19%. Limit wpłat na IKE ogłaszany jest corocznie. 

 

Dowiedz się więcej o IKE