Giełda papierów wartościowych i indeksy giełdowe w pigułce

Dla wielu osób, w tym początkujących inwestorów, to finansowa enigma. Poznając podstawowe pojęcia dotyczące giełdy, masz szansę wkroczyć na wyższy poziom finansowej wiedzy i skuteczniej odnaleźć się w świecie inwestycji.

Pamiętaj jednak, że sama znajomość podstawowych zagadnień nie przygotuje Cię w pełni do skutecznego inwestowania na giełdzie. To jedynie pierwszy, niezbędny krok do pomnażania kapitału.

 

Giełda Papierów Wartościowych

To instytucja, której celem jest zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi, takimi jak: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane i inne. Jako instytucja publiczna podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Warszawska Giełda Papierów Wartościowych działa od 16 kwietnia 1991 roku.
 

 

Rynek pierwotny

To tu emitowane papiery są sprzedawane inwestorom bezpośrednio przez emitenta. Szczególnym przypadkiem tego rynku jest wprowadzenie akcji nowej spółki do obrotu giełdowego (tzw. IPO – Initial Public Offering).
 

 

Rynek wtórny

To rynek, na którym nabywa się instrumenty finansowe od innych inwestorów.

Poznanie zagadnień dotyczących działania giełdy to kolejny krok na drodze do skutecznych inwestycji.

 

INDEKSY GIEŁDOWE

Indeks giełdowy to wartość (obliczana w punktach) wyrażająca aktualną wycenę dobranych do indeksu spółek giełdowych. Zadaniem indeksów jest pokazywanie, w jaki sposób zmieniają się ceny wyselekcjonowanych spółek. Czym są tajemnicze WIGi?

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)
Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy, który jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

WIG20
Indeks WIG20 jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Obecnie w portfelu indeksu WIG20 znajdują się np. takie spółki jak: KGHM, Lotos, Pekao, Alior, PZU.

mWIG40
Indeks mWIG40 obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80.

sWIG80
Indeks sWIG80 obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

WIG30
Indeks WIG30 jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.

RESPECT
Indeks RESPECT obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie, notowane na Głównym Rynku GPW. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych na wzajemnym zrozumieniu oczekiwań i szacunku z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisko naturalne).