UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Ubezpieczenie KL (kosztów leczenia) - co pokrywa, ile kosztuje ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży?

Ubezpieczenie KL (inaczej ubezpieczenie kosztów leczenia) stanowi jedną z części składowych ubezpieczenia turystycznego obok ubezpieczenia NNW, pakietu Assistance czy ubezpieczenia bagażu podróżnego. Ubezpieczenie obejmujące zakres kosztów leczenia jest niezastąpione podczas wyjazdu zagranicznego, gdy dojdzie do przykrych zdarzeń, wymagających udzielenia ubezpieczonemu pomocy medycznej. Koszty leczenia za granicą mogą sięgać astronomicznych sum, dlatego warto zapewnić sobie odpowiednią ochronę przed urlopem i zadbać, by ubezpieczenie pokrywało takie wydatki.

UBEZPIECZENIE KL - CO TO JEST?

Bardzo często w zakresie ubezpieczeń podróżnych możesz spotkać się z pojęciem KL. Co to właściwie jest? Jest to polisa, która może wchodzić w skład ubezpieczenia turystycznego, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne oraz finansowe turysty. Zwykle tak właśnie jest. Przykładowo: koszty hospitalizacji w niektórych państwach mogą wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej. Wykupując tego typu polisę z ubezpieczeniem KL, koszty leczenia pokrywa towarzystwo, z którym została podpisana umowa (turysta nie musi przeznaczać na ten cel prywatnych środków pieniężnych). Zakres oraz sumy kosztów leczenia w podróży są ustalane indywidualnie przez każde towarzystwo. Informacje o tym, co uwzględnia wykupione ubezpieczenie, znajdują się w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

CO POKRYWA UBEZPIECZENIE KL W RAMACH UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO?

Niespodziewane problemy zdrowotne potrafią odebrać przyjemność z wakacyjnego wyjazdu. Będąc z dala od domu, można doświadczyć wielu przykrych niespodzianek, takich jak np. zapalenie wyrostka robaczkowego, złamanie, zwichnięcie lub inny uraz. Warto zabezpieczyć się na wypadek tego typu ewentualności i wykupić polisę turystyczną, która pokryje koszty leczenia, pozwalając na przejście rekonwalescencji w bezproblemowy i bezstresowy sposób (turysta może skupić się na powrocie do zdrowia, zamiast zamartwiać się koniecznością pokrycia nierzadko wysokich wydatków związanych z leczeniem). Ubezpieczenie KL może uwzględniać szerokie spektrum usług, takich jak:

  • hospitalizacja,
  • badania medyczne,
  • zakup leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
  • transport medyczny,
  • wizyty lekarskie,
  • ratownictwo.

Warto mieć świadomość, że leczenie za granicą często wiąże się z bardzo wysokimi kosztami - do krajów, które słyną z drogiej opieki medycznej, zalicza się przede wszystkim Kanada oraz Stany Zjednoczone. Doba w kanadyjskim szpitalu może kosztować nawet 1000 euro, a w USA - 400 euro. Tak więc 2-, 3-tygodniowa hospitalizacja i transport medyczny do Polski mogą wynieść kilkaset tysięcy złotych. Mało który polski turysta jest przygotowany na pokrycie takich wydatków z własnej kieszeni. Na dodatek w wielu krajach musisz samodzielnie opłacić koszty ratownictwa, np. w górach, czy prowadzenia akcji poszukiwawczej. Sprawdź przed wykupieniem ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, czy suma ubezpieczenia pokryje np. koszty transportu medycznego do kraju, jeśli taki będzie wymagany w związku ze stanem poszkodowanego turysty. 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻY - MOŻLIWE WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA

Wybierając polisę podróżną, należy zwrócić uwagę nie tylko na zakres ubezpieczenia KL, lecz także na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa - klauzule powodujące, że ubezpieczyciel zgodnie z prawem odmówi pokrycia kosztów, jakie podczas leczenia za granicą poniesie turysta.

Co najczęściej znajduje się na tego typu liście? Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli w czasie zdarzenia turysta nie wykupił rozszerzenia o „choroby przewlekłe”, a jego stan zdrowia pogorszył się w związku z zaostrzeniem objawów tej choroby (np. cukrzycy, astmy, padaczki).

KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ A SUMA GWARANTOWANA

Warto mieć świadomość, że jeśli faktyczne koszty leczenia znacznie przewyższają sumę gwarantowaną w umowie ubezpieczeniowej - różnicę będzie musiał pokryć turysta. Każda firma ustala tzw. sumy gwarancyjne indywidualnie. Przykładowo: jeśli limit kosztów leczenia polisy turystycznej wynosi  30 000 euro, a rachunek wystawiony przez szpital będzie opiewał na kwotę 40 000 euro - ubezpieczony będzie zmuszony wyłożyć z własnej kieszeni brakujące 10 000 euro. Dlatego najlepiej wykupić nieco droższe ubezpieczenie KL, które zapewni szeroki zakres ochrony. Koniecznie trzeba przy tym przeanalizować standardowe koszty opieki medycznej w kraju, do którego się wybieramy.

Cena ubezpieczenia turystycznego zależy od zakresu ochrony (podstawowego lub rozszerzonego) oraz rejonu, jaki chcemy odwiedzić (Europa czy cały świat). Najtańsze pakiety kosztują zaledwie kilka złotych za dzień. Decydując się na wariant premium, w ramach kosztów leczenia mamy wiele różnych świadczeń, ale musimy liczyć się z kosztem kilkudziesięciu złotych dziennie.

Podsumowując: ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży to praktyczny produkt, który daje poczucie bezpieczeństwa i zapewnia psychiczny spokój - dzięki ochronie, jaką gwarantuje, zagraniczny urlop jest beztroski i mniej stresujący.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę