UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Zabezpieczenie kredytu – co może stanowić takie zabezpieczenie?

Zastanawiasz się nad kredytem hipotecznym? Pamiętaj, że dzięki wprowadzonej w kwietniu 2015 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. rekomendacji U, która została znowelizowana w 2023 roku, banki nie mogą wymagać, abyśmy w pakiecie z kredytem zakupili u nich obowiązkowe ubezpieczenie. Muszą też zapewniać takie same polisy dla różnych kategorii zobowiązań, jak kredyty hipoteczne czy konsumpcyjne. Dla niektórych to korzystne. Czym jest zabezpieczenie kredytu i co może je stanowić?

CZYM JEST ZABEZPIECZENIE KREDYTU DLA BANKU?

Zabezpieczenie kredytu jest działaniem mającym na celu zagwarantowanie bankowi możliwości skutecznej windykacji należności od kredytobiorcy, jeśli ten nie będzie spłacał zobowiązania w terminie. Oczywiście zabezpieczenie to pozwala również na zmniejszenie indywidualnego ryzyka, które wynika z braku spłaty.

Zmiany zaproponowane przez KNF są dla klientów korzystne. Przede wszystkim bank nie ma prawa żądać wykupu ubezpieczenia u niego na zasadzie „kredyt w pakiecie z polisą”. Może natomiast stwierdzić, że ryzyko, które musiałby ponieść, udzielając nam zobowiązania, jest dla niego zbyt duże i w związku z tym nie udzieli go. Wtedy do wykupienia ubezpieczenia klient będzie zmuszony zaistniałą sytuacją.

Na szczęście kredytobiorca ma teraz większe pole manewru. Bank wciąż może oferować produkty ubezpieczeniowe, ale po pierwsze – muszą to być ubezpieczenia indywidualne, a po drugie – powinien przedstawić ofertę w postaci jasno sformułowanej karty produktu, na której znajdą się wszystkie najważniejsze cechy proponowanej nam polisy. Wszystko po to, aby nie było już sytuacji przymusowego kupowania kota w worku.

Jeśli oferta banku nie będzie nam odpowiadać, mamy prawo wykupić ubezpieczenie z opcją zabezpieczenia kredytu w dowolnym towarzystwie. Pamiętajmy tylko, że bank ma prawo określić tzw. warunki brzegowe, czyli np. minimalną sumę ubezpieczenia, zakres polisy oraz dopuszczalne wyłączenia.

FORMY ZABEZPIECZEŃ KREDYTU - JAKIE FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU AKCEPTUJĄ BANKI OD KREDYTOBIORCÓW?

Zabezpieczenia spłaty możemy podzielić na osobiste i rzeczowe. Pierwsza grupa, jak sama nazwa wskazuje, oznacza iż kredytobiorca odpowiada za niespłacony dług całym swoim majątkiem. Formy zabezpieczenia osobistego:

 • poręczenie wekslowe – jest zobowiązaniem osoby trzeciej do spłaty całości lub części zadłużenia - wystawcą weksla do spłaty kredytu musi być przy tym osoba posiadająca odpowiednią zdolność kredytową; poręczyciel, inaczej żyrant zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeśli główny kredytobiorca tego nie zrobi;
 • poręczenie udzielone na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Cywilnym – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zadłużenia jeśli nie zrobi tego kredytobiorca;
 • pełnomocnictwo – możliwość dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy przez bank;
 • przelew wierzytelności – kredytobiorca przenosi na bank prawo do otrzymania określonych wierzytelności dłużnika;
 • gwarancje bankowe – bank zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, jeśli kredytobiorca tego nie zrobi;
 • przystąpienie do długu – osoba trzecia przystępuje do zobowiązania, występując w roli dłużnika solidarnego.

Zabezpieczenie rzeczowe ogranicza się z kolei do poszczególnych składników majątku kredytobiorcy. Może także dotyczyć dóbr osób trzecich. Wśród zabezpieczeń rzeczowych wyróżniamy:

 • hipotekę – dotyczy ona tylko nieruchomości, niezbędne jest stworzenie aktu notarialnego,
 • zastaw ogólny – rzecz ruchoma obciążana jest prawem,
 • zastaw rejestrowany – obejmuje nieruchomość bądź samochód,
 • kaucja – kredytobiorca składa bankowi zabezpieczenie w formie papierów wartościowych lub sumy pieniężnej,
 • blokada środków na rachunku bankowym – kredytodawca zleca blokadę do momentu aż kredytobiorca nie spłaci zadłużenia,
 • przywłaszczenie na zabezpieczenie – kredytobiorca przenosi prawo własności rzeczy na wierzyciela.

Od czego zależy wybór formy zabezpieczenia kredytu? Banki biorą pod uwagę:

 • rodzaj kredytu,
 • wysokość zobowiązania,
 • okres kredytowania,
 • koszty zabezpieczenia,
 • status prawny kredytobiorcy,
 • sytuację finansową, w jakiej znajduje się kredytobiorca,
 • zawód kredytobiorcy,
 • realną możliwość spłacenia zobowiązania,
 • ryzyko kredytowe, jakie ponosi bank, udzielając kredytu.

W zależności od banku akceptowane mogą być zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Na przykład, w przypadku zobowiązania hipotecznego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka, ale można ustanowić dodatkowe w postaci ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

DLACZEGO WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD ZABEZPIECZENIEM KREDYTU?

Kredyt hipoteczny wiąże się z wysokimi kosztami: prowizja, wyższa marża z powodu słabej oceny kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i ubezpieczenie nieruchomości. Do tego obowiązkowa polisa na życie z opcją ubezpieczenia kredytu!

KNF postanowiła ukrócić działalność banków w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. W większości oferowały one polisy z bardzo ograniczoną ochroną. Generowały natomiast wysoką prowizję dla tej instytucji.

Niegdyś polisy były zawierane w ramach ubezpieczenia grupowego. Tak więc ich warunki nie były dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta. Dochodziło do takich absurdów, że np. młoda osoba, posiadająca dość wysokie dochody z umowy zlecenia, brała kredyt i opłacała zaproponowane jej przez bank obowiązkowe ubezpieczenie na życie z opcją ubezpieczenia kredytu na wypadek utraty pracy. Ale… jednym z warunków wypłaty odszkodowania była utrata dochodów otrzymywanych tylko i wyłącznie z umowy o pracę! Taka osoba opłacała składkę, ale… w praktyce już na starcie wiadomo było, że nie skorzysta z polisy, bo nie była dostosowana do jego potrzeb.

Ponadto bank był jednocześnie ubezpieczającym (płacił składki) i pośrednikiem sprzedażowym, więc zależało mu na tym, żeby z ubezpieczeń wypłacanych było jak najmniej odszkodowań. To dlatego zakres ochrony był z reguły bardzo okrojony. Problem pojawiał się także w sytuacjach spornych, kiedy ubezpieczyciel nie chciał wypłacić odszkodowania. Kredytobiorca nie mógł iść do sądu, bo nie był stroną w umowie. Tą stroną był przecież bank – płatnik składek. Klienci mieli więc związane ręce, bo tę instytucję ciężko było zmusić do dochodzenia takich roszczeń.

Ta sytuacja prowadziła do absurdu. Generalnie rzecz biorąc, wymóg posiadania ubezpieczenia na życie z opcją ubezpieczenia spłaty kredytu przez kredytobiorcę ma ogromny sens. Powinien zabezpieczać zarówno interesy kredytobiorcy i jego rodziny, jak i banku na wypadek np. utraty przez kredytobiorcę pracy, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Dlatego potrzebne były zmiany. Kiedy nastąpiły, zmieniła się też zupełnie perspektywa na zabezpieczenie kredytu. Jest to po prostu opłacalne. Nadal banki wymagają zabezpieczenia w odpowiedni sposób, a jeśli zdolność kredytowa potencjalnego klienta jest zbyt niska, to dają możliwość ustanowienia dodatkowego.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY ZMIENIĆ ZABEZPIECZENIE?

Zabezpieczenie spłaty kredytu można spróbować zmienić, jednak bank nie ma obowiązku wyrażania na to zgody. Osoby, które chcą to zrobić, przede wszystkim powinny wybrać się do banku bądź zadzwonić na infolinię oraz dopytać jak wygląda procedura. Zdecydowanie wygodniejszą opcją będzie jednak wizyta w banku, która pozwoli na zapoznanie się z wszelkimi formalności, których wbrew pozorom nie jest wcale mało. W celu wyrażenia chęci zmiany zabezpieczenia wypełnić poniższe dokumenty:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające brak zadłużenia,
 • stosowny wniosek zawierający dane osobowe oraz informacje o kredycie,
 • operat szacunkowy,
 • zdjęcie nieruchomości (jeśli jest zabezpieczeniem).

Po złożeniu wszystkich dokumentów w placówce banku w ciągu najbliższych dni oceni on, czy istnieje możliwość zmiany przedmiotu zabezpieczenia. Jeśli sytuacja finansowa kredytobiorcy nie pogorszyła się znacząco ani nie wystąpiły żadne drastyczne zmiany, bank powinien wyrazić zgodę na zmianę przedmiotu zabezpieczenia. Największe znaczenie w tym procesie ma tak naprawdę historia kredytowa klienta. Wiele osób narzeka, że proces ten wygląda praktycznie tak samo jak staranie się o sam kredyt.

Zmiana przedmiotu zabezpieczenia kredytu może trwać od kilku dni to kilku tygodni. Wiąże się również z pewnymi kosztami – za odpis z księgi wieczystej czy chociażby rozpatrzenie wniosku. Nie jest to więc wcale proste, należy dobrze się zastanowić, wnioskując o kredyt i wybrać przedmiot zabezpieczenia, który nie będzie w przyszłości wymagał zmiany.

CZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE MOŻE BYĆ ZABEZPIECZENIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Taka sytuacja także może się zdarzyć. Ubezpieczenie na życie może zabezpieczać kredyt, ale nie zastąpi zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Należy tylko upewnić się, czy mieści się ona w warunkach brzegowych banku i może stanowić zabezpieczenie kredytu. Jeśli nie, można ją po prostu wynegocjować ze swoim towarzystwem i np. rozszerzyć o ubezpieczenie spłaty kredytu, a nawet ubezpieczenie nieruchomości. Takie łączone produkty są często oferowane przez towarzystwa w lepszych cenach.

Zmiana wprowadzona przez KNF może mieć także wpływ na obniżenie ostatecznego kosztu kredytu. Jeśli od lat jesteśmy ubezpieczeni i co miesiąc, kwartał czy rok płacimy składkę, to nie wliczamy tego do kosztu kredytu. Dzięki temu nasze zobowiązanie nie jest obciążone dodatkowo kosztami ubezpieczenia. Jeśli natomiast kupujemy polisę ze względu na kredyt, to i tak możemy wybrać produkt, który da nam realną ochronę. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
para w mieszkaniu

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny - jak działa ubezpieczenie nieruchomości do kredytu?

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego dla banku jest wpis hipoteki na jego rzecz do księgi wieczystej nieruchomości. Stosowane są jednak i inne zabezpieczenia kredytu, m.in. polisy ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie mieszkania to jeden z częstych wymogów otrzymania kredytu hipotecznego. Taka polisa to zabezpieczenie zarówno dla kupującego nieruchomość, jak i dla banku, który ten zakup finansuje.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego – ile kosztuje, na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że przeciętnie za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w III kwartale 2023 roku trzeba było zapłacić około 6335 zł. Jeszcze w 2018 roku według danych KPF i IRG SGH Polacy w większości finansowali inwestycje mieszkaniowe z częściowym udziałem kredytu hipotecznego. Natomiast od pandemii rósł udział gotówkowych zakupów, co uległo zmianie w 2023 roku. Wynik badania nastrojów rynkowych wśród pośredników nieruchomości przeprowadzony w 2023 roku przez portal…

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę