UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
domu i mieszkania

Już od 74 /rok!

15% zniżki
Nieruchomości
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – ile kosztuje?

W Polsce nie słabnie popyt na mieszkania na wynajem. Analiza AMRON-SARFiN wskazuje, że obecnie prawie co 20. dorosły mieszkaniec Polski mieszka w lokalu wynajmowanym po cenach rynkowych. To niemal dwukrotnie więcej niż 8 lat temu, choć pod tym względem daleko nam do europejskiej czołówki. Właściciele takich mieszkań powinni pamiętać o ochronie ubezpieczeniowej. Czy dostępne jest ubezpieczenie wynajmowanego lokalu?

Wynajem a ubezpieczenie mieszkania

Kupno mieszkania z myślą o jego wynajmie jest sposobem na ulokowanie posiadanego kapitału. Wynajem może przynieść nawet 3-krotnie większe zyski niż np. lokaty terminowe, ale wynajmowany lokal jest narażony na szkody. Nie da się przewidzieć, czy osoba wynajmująca mieszkanie będzie rzetelnie wywiązywać się z umowy i regularnie płacić czynsz, a może zdewastuje lokal? Na takie okoliczności warto się zabezpieczyć.

Przy wynajmie nieruchomości należy zawrzeć umowę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Art. 659 wskazuje, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca będzie płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z art. 660 można dowiedzieć się, że umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w razie niezachowania tej formy traktuje się ją jako zawartą na czas nieoznaczony. W przepisach nie ma wzmianki o tym, że właściciel wynajmowanego mieszkania lub najemca zobowiązani są do jego ubezpieczenia.

Jednak jeśli właściciel wykupi ubezpieczenie dla wynajmowanego mieszkania, dodatkowo zabezpieczy w ten sposób swoje interesy.

Jakie wybrać ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego?

Mieszkanie przeznaczone do wynajmowania osobom trzecim, długo- lub krótkoterminowo, pozostaje majątkiem właściciela. Powinno być ono chronione przed różnymi ryzykami. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie mieszkania na wynajem. Najlepiej, aby polisa mieszkaniowa obejmowała ryzyko zniszczenia czy uszkodzenia mieszkania i jego elementów od jak największej liczby zdarzeń.

W podstawowej swojej wersji ubezpieczenie mieszkania będzie zapewniało ochronę ścian i stałych jego elementów w razie wystąpienia ryzyka pożaru, zniszczenia w wyniku zalania, ulewnego deszczu, silnego wiatru, uderzenia pioruna lub wybuchu. Wszystkie zdarzenia losowe, w przypadku których firma ubezpieczeniowa będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – dokumencie, który udostępniany jest klientowi wraz z ofertą ubezpieczenia i umową.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych może obejmować tylko mury nieruchomości i takie części składowe jak pokrycia podłóg, stolarka okienna i drzwiowa czy stałe elementy zabudowy. Natomiast meble wolnostojące, sprzęty RTV i AGD już niekoniecznie będą chronione w ramach takiej polisy. Można oczywiście objąć je ochroną w wynajmowanym mieszkaniu, ale meble i sprzęty muszą być własnością ubezpieczającego mieszkanie – właściciela, nie zaś najemcy nieruchomości.

Rozszerzenie polisy ubezpieczenia mieszkania na wynajem może obejmować i inne, specyficzne ryzyka, do których może dojść w wyniku nierzetelnego wywiązywania się najemcy z umowy. Warto przemyśleć uwzględnienie w ochronie ubezpieczeniowej takich ryzyk jak:

  • dewastacja,
  • akty wandalizmu,
  • stłuczenie szklanych przedmiotów – łącznie z oknami i płytą grzewczą,
  • Assistance,
  • OC w życiu prywatnym

O ile ryzyko dewastacji, wandalizmu czy stłuczenia przedmiotów szklanych nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia, o tyle opcja Assistance może nie być powszechnie znana. To oferta dla właścicieli mieszkań na wynajem, którzy nie chcą ponosić odpowiedzialności za usterki i awarie, do jakich może dojść w ich nieruchomości. Jeśli najemca zadzwoni i poinformuje, że pękła rura w mieszkaniu, wówczas ubezpieczony w ramach Assistance wynajmujący może skorzystać z ubezpieczenia i wezwać hydraulika na darmową interwencję. Natomiast OC w życiu prywatnym zabezpieczy właściciela lokalu przed ponoszeniem kosztów szkód, jakie wynajmujący wyrządzi osobom trzecim – np. sąsiadom, którym zaleje mieszkanie w wyniku pęknięcia rury.

Ile kosztuje ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz od wysokości górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką wyznacza suma ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym wyższe odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej umową. Suma gwarancyjna nie powinna być jednak wyższa niż ogólna wartość ubezpieczanej nieruchomości. Dojść może w takim przypadku do zjawiska nadubezpieczenia, a ubezpieczyciel przy szacowaniu szkód w wynajmowanym mieszkaniu oceni jedynie ich realne koszty.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
salon

Rozpoczęcie inwestowania w nieruchomości wydawać się może działaniem, które wiąże się wyłożeniem dużego kapitału. Zakup mieszkania wymaga przecież nawet w średniej wielkości miejscowościach wygospodarowania kilkuset tysięcy złotych. Okazuje się jednak, że zainteresowani podnajmem nieruchomości mogą zarabiać bez przygotowania na ten cel wysokiego budżetu.

PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę