UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – ile kosztuje i jak korzystnie ubezpieczyć mieszkanie na wynajem?

W Polsce nie słabnie popyt na mieszkania na wynajem. Statystyki wskazują, że w 2022 roku z takich lokali korzystało około 12,8 proc. Polaków. Daleko nam jeszcze do europejskiej czołówki krajów z największym odsetkiem osób mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach. W państwach Zachodniej Europy taki odsetek wynosi od 20 do 60 proc. Właściciele mieszkań na wynajem powinni pamiętać o ochronie ubezpieczeniowej. Czy dostępne jest ubezpieczenie wynajmowanego lokalu?

WYNAJEM A UBEZPIECZENIE MIESZKANIA NA WYNAJEM

Kupno mieszkania z myślą o jego wynajmie jest sposobem na ulokowanie posiadanego kapitału. Może on przynieść nawet 3-krotnie większe zyski niż np. lokaty terminowe, ale lokal jest narażony na szkody. Nie da się przewidzieć, czy osoba wynajmująca mieszkanie będzie rzetelnie wywiązywać się z umowy i regularnie płacić czynsz, a może zdewastuje nieruchomość? Na takie okoliczności warto się zabezpieczyć.

Przy wynajmie nieruchomości należy zawrzeć umowę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Art. 659 wskazuje, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca będzie płacić umówiony czynsz. Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Z art. 660 wynika, że umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w razie niezachowania tej formy traktuje się ją jako zawartą na czas nieoznaczony. W przepisach nie ma wzmianki o tym, że właściciel wynajmowanego mieszkania lub najemca zobowiązani są do ubezpieczenia lokalu.

Jednak jeśli właściciel wykupi ubezpieczenie dla wynajmowanego mieszkania, dodatkowo zabezpieczy w ten sposób swoje interesy.

JAKIE WYBRAĆ UBEZPIECZENIE MIESZKANIA WYNAJMOWANEGO?

Mieszkanie przeznaczone do wynajmowania osobom trzecim, długo- lub krótkoterminowo, pozostaje majątkiem właściciela. Powinno być ono chronione przed różnymi ryzykami. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie mieszkania na wynajem. Najlepiej, aby polisa obejmowała ryzyko zniszczenia czy uszkodzenia mieszkania i jego elementów przed jak największą liczbą zdarzeń.

W podstawowej wersji ubezpieczenie mieszkania będzie zapewniało ochronę ścian i stałych jego elementów w razie wystąpienia ryzyka pożaru, zniszczenia w wyniku zalania, ulewnego deszczu, silnego wiatru, uderzenia pioruna lub wybuchu. Wszystkie zdarzenia losowe, w przypadku których firma ubezpieczeniowa będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – dokumencie, który udostępniany jest klientowi wraz z ofertą i umową.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych może obejmować tylko mury nieruchomości i takie części składowe, jak pokrycia podłóg, stolarka okienna i drzwiowa czy elementy stałe zabudowy. Natomiast meble wolnostojące, sprzęty RTV i AGD już niekoniecznie będą chronione. Można oczywiście objąć je polisą w wynajmowanym mieszkaniu, ale meble i sprzęty, czy inne rzeczy ruchome muszą być własnością ubezpieczającego – właściciela, nie zaś najemcy.

Rozszerzenie polisy ubezpieczenia mieszkania na wynajem może obejmować i inne, specyficzne ryzyka, które występują w wyniku nierzetelnego wywiązywania się najemcy z umowy. Warto przemyśleć uwzględnienie w ochronie takich ryzyk jak:

  • kradzież z włamaniem,
  • dewastacja,
  • akty wandalizmu,
  • stłuczenie szklanych przedmiotów – łącznie z oknami i płytą grzewczą,
  • assistance,
  • OC w życiu prywatnym

O ile ryzyko dewastacji, wandalizmu czy stłuczenia przedmiotów szklanych nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia, o tyle opcja assistance może nie być powszechnie znana. To oferta dla właścicieli mieszkań na wynajem, którzy nie chcą ponosić odpowiedzialności za usterki i awarie, do jakich może dojść w ich nieruchomości. Jeśli najemca zadzwoni i poinformuje, że pękła rura w mieszkaniu, wówczas ubezpieczony w ramach assistance może skorzystać z ubezpieczenia i wezwać hydraulika na darmową interwencję. Natomiast OC w życiu prywatnym zabezpieczy właściciela lokalu przed ponoszeniem kosztów szkód, jakie wynajmujący wyrządzi osobom trzecim – np. sąsiadom, którym zaleje mieszkanie w wyniku pęknięcia rury. Warto sprawdzić, o ile wzrośnie składka na ubezpieczenie, jeśli powiększony zostanie zakres. 

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE WYNAJMOWANEGO MIESZKANIA?

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od zakresu ochrony oraz od wysokości górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką wyznacza określona przez towarzystwo suma ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym wyższe odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej umową. Suma ta nie powinna być jednak wyższa niż ogólna wartość ubezpieczanej nieruchomości.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
salon

Podnajem mieszkania – na czym polega?

Rozpoczęcie inwestowania w nieruchomości wydawać się może działaniem, które wiąże się wyłożeniem dużego kapitału. Zakup mieszkania wymaga przecież nawet w średniej wielkości miejscowościach wygospodarowania kilkuset tysięcy złotych. Okazuje się jednak, że zainteresowani podnajmem nieruchomości mogą zarabiać bez przygotowania na ten cel wysokiego budżetu.

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę