UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Rentowność nieruchomości - jak ją obliczyć?

Kupno nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem to świetna inwestycja, która może przynieść wysoki, comiesięczny dochód. Tylko czy inwestowanie w mieszkanie na wynajem rzeczywiście się opłaca? Jak obliczyć rentowność nieruchomości? W poniższym artykule przedstawiamy kilka pomocnych wskazówek.

zwrot z inwestycji w nieruchomość

Rentowność inwestycji w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości staje się coraz bardziej popularne. Powszechnie uważa się, że jest to bardziej opłacalne niż inwestowanie w nisko oprocentowane lokaty bankowe. Osoby decydujące się na kupno mieszkania pod wynajem, liczą na łatwy i wysoki zarobek. Tymczasem okazuje się, że stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomość, po uwzględnieniu amortyzacji, kształtuje się na poziomie 2-4% rocznie. W przypadku mieszkań znajdujących się w dogodnych lokalizacjach rentowność nieruchomości może wynosić około 3-5% rocznie. Dlatego warto indywidualnie obliczyć rentowność inwestycji w nieruchomości, zanim zdecydujemy się na zakup mieszkania pod wynajem. Znajomość rentowności nieruchomości pozwoli na określenie potencjalnego zysku, jaki możemy uzyskać z wynajmu. 

Jak obliczyć zwrot z inwestycji w nieruchomości?

Rentowność inwestycji to dochód netto z wynajmu nieruchomości w skali roku, podzielony przez jej wartość. Do obliczenia rentowności nieruchomości potrzebne są informacje na temat łącznych kosztów związanych z zakupem nieruchomości i jej utrzymaniem oraz szacunkowego rocznego dochodu. Należy pamiętać, aby podczas szacowania rentowności nieruchomości uwzględnić wszystkie zyski i koszty miesięczne oraz roczne, m.in.:

 • cenę wynajmu,
 • koszty podatku,
 • wszelkie koszty początkowe inwestycji w mieszkanie na wynajem (m.in. opłaty notarialne, prowizję dla pośrednika nieruchomości),
 • koszty remontu, umeblowania i wyposażenia,
 • koszty ubezpieczenia nieruchomości,
 • opłaty administracyjne,
 • opłaty za wodę, gaz i prąd.

A czego nie powinniśmy uwzględniać w obliczaniu rentowności nieruchomości? Kaucja, która podlega zwrotowi na koniec najmu w większości przypadków jest neutralna dla rozliczeń. W niektórych przypadkach następuje potrącenie od tej kwoty nieopłaconych przez najemcę usług lub szkód, lecz nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, gdy obliczamy rentowność nieruchomości przed wynajęciem mieszkania.  

Jak obliczyć ROI?

Rentowność wynajmu można obliczyć za pomocą różnych wskaźników. Najprostszy z nich i najbardziej przydatny to ROI (Return On Investment) - stopa zwrotu netto z całego zainwestowanego kapitału. Ten sposób sprawdza się przy obliczaniu stopy zwrotu, gdy inwestycja w całości finansowana jest naszym kapitałem, czyli np. wynajmowane mieszkanie zostało zakupione przez nas za gotówkę. Rentowność nieruchomości za pomocą wskaźnika ROI oblicza się według następującego wzoru:

ROI = zysk operacyjny opodatkowany / całkowite nakłady inwestycyjne x 100%

Zgodnie ze wzorem należy zysk operacyjny opodatkowany (roczny przychód z najmu) podzielić przez całkowite nakłady inwestycyjne (całość zainwestowanych pieniędzy) oraz pomnożyć przez 100%. Zysk operacyjny to kwota, którą zarobi właściciel po odjęciu podatków i wszelkich opłat związanych z utrzymaniem mieszkania na wynajem. 

Jak obliczyć ROE?

Rentowność nieruchomości obliczymy też za pomocą wskaźnika ROE (Return On Equity), który oznacza zwrot z inwestycji finansowanych kapitałem własnym. Wskaźnik ten bardzo często mylony jest z ROI, choć niesłusznie, ponieważ służy do wyliczenia zupełnie innej wartości. Należy z niego skorzystać, gdy mieszkanie na wynajem finansowane jest kredytem. Stopę zwrotu w tym przypadku liczy się tylko w odniesieniu do wkładu własnego. Wzór, za pomocą którego oblicza się ROE, to:

ROE = zysk netto / nakłady finansowane kapitałem własnym x 100%

Jak widać, obliczanie wskaźnika ROE wygląda podobnie, jak w przypadku ROI, z tą różnicą, że zysk netto (roczny przychód z najmu) dzieli się przez zainwestowane przez nas pieniądze, czyli wysokość wkładu własnego. Zysk netto to pieniądze, jakie otrzymamy z wynajmu mieszkania, po odjęciu wszelkich opłat, włącznie z comiesięcznymi ratami kredytu.

Rentowność wynajmu mieszkań - inne metody kalkulacji

Do bardziej zaawansowanych i wyjątkowo precyzyjnych metod obliczania rentowności nieruchomości należą takie wskaźniki, jak: 

 • IRR (Internal Rate of Return) - wewnętrzna stopa zwrotu,
 • CAGR (Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu. 

Oba uwzględniają przepływy pieniężne i zmiany wartości pieniądza w czasie. IRR stosuje się przy planowaniu inwestycji, a CAGR wykorzystywany jest najczęściej do rozliczania inwestycji, kiedy znane są rzeczywiste daty poniesienia kosztów i uzyskania przychodów.

Amortyzacja - czy warto ją uwzględniać przy obliczaniu rentowności najmu?

Amortyzacja określana jest mianem wirtualnego kosztu - można ją uwzględnić przy obliczaniu rentowności nieruchomości, lecz nie jest to obowiązkowe. Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych, w tym przypadku mieszkania i jego wyposażenia. Roczna stawka amortyzacji jest stała i zależy od rodzaju wynajmowanego mieszkania:

 • stawka podstawowa dla budynków i lokali mieszkalnych (dotyczy przede wszystkim nieruchomości nowych) - 1,5% rocznie;
 • stawka w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych - 2,5% rocznie;
 • stawka indywidualna dla mieszkań z rynku wtórnego, które przed nabyciem użytkowane były przez co najmniej 60 miesięcy - do 10% rocznie. 

W rezultacie wygląda to tak, że wynajmowane przez nas mieszkanie, co roku traci stopniowo na swojej wartości, chociaż w rzeczywistości ten spadek może być dużo mniejszy niż ustalona odgórnie stawka amortyzacji. Warto pamiętać, że raz ustalona stawka amortyzacji nie podlega późniejszej zmianie.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Rentowność wynajmu mieszkań – ile zarabia się na wynajmie?

Zakup mieszkania na własne potrzeby to tylko jedna z możliwości użytkowania takiego lokalu. Niemal równie często zdarza się, że kupujemy nieruchomość w celach inwestycyjnych. Zarabianie na wynajmie może być dobrym pomysłem na uzyskanie stałego i pewnego dopływu gotówki. Jest też świetnym sposobem chronienia zaoszczędzonego kapitału przed skutkami inflacji. Opłacalność inwestycji w nieruchomości jest jednak zależna od wielu czynników, m.in. kosztów zakupu i amortyzacji mieszkania w wynajmie.…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie najemcy nieruchomości — czy każdy najemca musi mieć OC w życiu prywatnym?

Według oficjalnych danych popyt na wynajem mieszkań stanowi około 22% zapotrzebowania na rynku nieruchomości. To źródło dochodu dla właściciela lokalu, jednak warto się odpowiednio zabezpieczyć, aby wyeliminować ryzyko poniesienia strat, zwłaszcza gdy wynajmujemy w pełni urządzone mieszkanie. Jak zalecają specjaliści, rozsądnie jest wykupić dwa ubezpieczenia dla jednej nieruchomości — oprócz standardowego ubezpieczenia mieszkania przez właściciela, warto zdecydować się na OC najemcy. Ta druga…

Czytaj dalej
dokumenty do podpisu

Czym jest wartość odtworzeniowa nieruchomości? Czym różni się od wartości rynkowej i rzeczywistej?

O tym, jak duże odszkodowanie możemy otrzymać, decyduje wartość mienia objętego ochroną, czyli domu, mieszkania i wyposażenia. Ich wycena nie jest zawsze taka sama, gdyż może odbywać się w oparciu o różne podstawy szacowania wartości: odtworzeniowej, rzeczywistej lub rzadziej - rynkowej. Czym się różnią i która jest dla nas najbardziej korzystna?

Czytaj dalej
nowe mieszkanie

Rynek pierwotny czy wtórny – które mieszkanie wybrać?

Wybierając mieszkanie mamy dwie opcje – rynek pierwotny oraz rynek wtórny. Przeglądając oferty mieszkań na sprzedaż decydujemy więc między mieszkaniami nowymi z rynku pierwotnego, które nie były wcześniej zamieszkane oraz tymi z rynku wtórnego, czyli po prostu „używanymi”. Wady i zalety zobaczymy w każdym z nich, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto bliżej przyjrzeć się różnicom.

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę