UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC – od czego zależy?

Przed wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego i polisy AC warto wiedzieć, że tego typu firmy odróżniają szkody całkowite od częściowych. Zakwalifikowanie szkody, do którejś z tych form znacząco wpływa na wysokość odszkodowania.

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego możesz liczyć na wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, można wyróżnić dwa typy szkód:

  • szkodę całkowitą,
  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub, gdy koszty naprawy przekraczają pewien procent wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Ubezpieczyciele różnie określają ten procentowy próg, jednak w większości zakładów ubezpieczeniowych za szkodę całkowitą uznaje się szkodę, której wysokość wynosi powyżej 70% wartości auta w dniu powstania szkody. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody pomniejszonej o wartość pozostałości (pozostałości to elementy nieuszkodzone w wypadku), jednak nie większej niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco.

Przykład: Jeśli Twój samochód został w związku ze szkodą AC zniszczony albo uszkodzony w takim stopniu, że przewidywany koszt jego naprawy przekroczyłby 70% wartości pojazdu na dzień powstania szkody, to jest to szkoda całkowita.

W Twojej gestii leży jednak, na co przeznaczysz pieniądze z odszkodowania, czy na zakup nowego samochodu, czy na naprawę tego uszkodzonego.

Uwaga! Warto pamiętać, że w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony z ubezpieczenia AC.

Szkoda częściowa jest to uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę, która nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody. Przykład: Jeśli Twój samochód miał szkodę AC, w wyniku której stopień jego uszkodzeń jest na takim poziomie, że przewidywany koszt jego naprawy nie przekraczałby 70% wartości pojazdu w dniu powstania zdarzenia, to jest to szkoda częściowa. 

Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. W przypadku szkód częściowych – w zależności od wariantu likwidacji szkód – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu (rozliczenie gotówkowe). Wówczas osoba ubezpieczona otrzymuje wypłatę odszkodowania z autocasco na wskazany przez siebie numer konta bankowego. Druga forma wypłaty odszkodowania to bezpośrednie rozliczenie się za naprawę ubezpieczyciela z warsztatem, który to dokonuje naprawy pojazdu (rozliczenie bezgotówkowe). Należy pamiętać jednak, że kwota wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć wartości całego pojazdu i sumy ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

Szczegółowe informacje, jakie ograniczenia odpowiedzialności stosuje zakład ubezpieczeń zawsze określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Termin wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód

Według przepisów prawnych towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę należnego kierowcy odszkodowania ma 30. dni od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy to zarówno wypłaty środków finansowych z polisy OC, jak i z AC. W przypadku trudnych do wyjaśnienia okoliczności termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90. dni.

Czytaj dalej

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczy to w szczególności zaniedbań właściciela samochodu w zakresie przeprowadzań badań technicznych pojazdu. Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy szkoda została spowodowana celowo.

Czytaj dalej

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC krok po kroku

Odszkodowanie z polisy AC można uzyskać dopiero wówczas, gdy zostaną dopełnione wszystkie formalności, w związku z zaistniałą szkodą. Najważniejszą kwestią jest termin zgłoszenia szkody, który zwykle wynosi maksymalnie 3 dni. Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, dochodzi do wyceny szkody i wypłaty odszkodowania.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę