UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – co należy do jego zadań? Jak sprawdzić OC w UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana w 1990 roku w związku z rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce. Jej istnienie jest niezbędne, gdyż pełni ona bardzo ważne funkcje, szczególnie istotne z punktu widzenia poszkodowanych w wypadkach i kolizjach. Co należy do zadań funduszu? Co warto o nim wiedzieć?

MISJA UFG

Rola i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) zostały określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Głównymi zadaniami UFG jest:

 • Wypłata odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach, które spowodowali nieubezpieczeni posiadacze pojazdów lub nieubezpieczeni rolnicy. Fundusz wypłaca odszkodowania również wtedy, kiedy nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia.
 • Kontrolowanie dopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz nakładanie kar na tych, którzy z tego obowiązku się nie wywiązali.

Jednym z celów działania UFG jest ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów mechanicznych w Polsce.

Skuteczność działania funduszu jest coraz wyższa – przede wszystkim, aby nałożyć karę, nie musi on przeprowadzić bezpośredniej kontroli posiadacza pojazdu. Kierowca może się zastanawiać: jak właściwie odbywa się weryfikacja UFG?

Fundusz korzysta z systemu o nazwie „wirtualny policjant”, który dokonuje analizy w oparciu o dane z CEPiK i ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OC. Tylko w 2020 roku UFG wystawił 199,2 tys. wezwań do wniesienia opłaty za brak wymaganego ubezpieczenia OC. Zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC trudno uniknąć, chyba że w UFG znajdują się nieprawidłowe dane, a właściciel pojazdu może udowodnić posiadanie polisy OC.

Wielu kierowców wciąż nie jest świadomych, że nawet pojazd, który nieużytkowany, stojący w garażu czy jest niesprawny, wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Z największym problemem nieubezpieczeni spotkają się jednak, jeśli spowodują wypadek. W takim przypadku to sprawca pokrywa koszty odszkodowania dla poszkodowanych. Najpierw pieniądze wypłaci UFG, a następnie zwróci się do sprawcy w ramach regresu o odzyskanie tych środków. Instytucja informuje na swojej stronie, że rekordzista musi zwrócić do funduszu 1,4 mln złotych za wypadek spowodowany motocyklem, w którym rowerzystka poniosła śmierć. Inny ma oddać 1,3 mln złotych za wypadek, w wyniku którego pasażer sprawcy doznał złamania kręgosłupa i jest sparaliżowany.  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów i nieubezpieczonych rolników kary. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju pojazdu, długości przerwy w ochronie ubezpieczeniowej i wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Nieubezpieczony posiadacz samochodu osobowego może w 2023 roku zapłacić karę w wysokości:

 • przerwa w OC do 3 dni – 1400 zł,
 • przerwa w OC od 4 do 14 dni – 3490 zł,
 • przerwa w OC powyżej 14 dni – 6980 zł.

Od 1 lipca 2023 kary będą wyższe ze względu na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia:

 • do 3 dni: 1440 zł,
 • od 4 do 14 dni: 3600 zł,
 • powyżej 14 dni: 7200 zł.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY – KONTAKT

Adres Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest następujący:

ul. Płocka 9/11
01–231 Warszawa

Z pracownikami instytucji możesz się kontaktować również telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 22 53 96 100 lub korzystając z formularza kontaktowego na stroni ufg.pl
Adres e-mail sekretariatu zarządu: sekretariat_zarzadu@ufg.pl

SPRAWDZANIE OC W BAZIE UFG - JAK SPRAWDZIĆ OC SPRAWCY? JAKIE DANE SĄ POTRZEBNE?

Jedną z funkcji, z których możesz za darmo skorzystać na stronie Funduszu, jest sprawdzenie OC pojazdu na dany dzień. Po wejściu na stronę wybierz „Baza OC i AC”, a następnie „Identyfikacja umowy na dzień”. Dzięki temu możliwe jest sprawdzanie ubezpieczenia pojazdu online. Kiedy warto z tego skorzystać? Na przykład jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku i chcesz upewnić się, czy sprawca zdarzenia na pewno posiada ważne ubezpieczenie OC. Weryfikacja OC w bazie UFG wymaga podania numeru rejestracyjnego lub numeru VIN. Nie musisz więc znać numeru polisy ubezpieczeniowej, by sprawdzić OC sprawcy. 

SPRAWDZENIE PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC I AC - WERYFIKACJA UFG

Kolejną ciekawą możliwością jest weryfikacja w UFG przebiegu ubezpieczeń OC i AC. Tym sposobem możesz uzyskać np. zaświadczenie uprawniające Cię do zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. UFG nie gromadzi danych o przysługujących zniżkach, ale w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdziesz informacje o ubezpieczeniach OC i AC wykupionych dla danego pojazdu, a także o spowodowanych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach, o czym wspominamy poniżej. Masz dwie opcje do wyboru:

 • raport za ostatnie 5 lat,
 • pełną historią UFG, czyli od 2004 roku w przypadku OC i od 2006 roku w przypadku AC.

Żeby uzyskać te informacje, należy założyć konto na ufg.pl i zalogować się na stronę.

UFG udostępnia osobom fizycznym, jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą oraz innym podmiotom informacje o historii ich szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. W takiej bazie danych można znaleźć podstawowe dane o szkodach: 

 • datę zdarzenia,
 • identyfikator szkody w towarzystwie ubezpieczeń,
 • nazwę towarzystwa ubezpieczeń,
 • rolę osoby w zdarzeniu – czy był poszkodowanym czy sprawcą,
 • typ ubezpieczenia – OC i /lub AC.

Historia szkód komunikacyjnych dostępna jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim, zaś użytkownik może wybrać, która wersja jest mu potrzebna. 

Każdego dnia są aktualizowane dane o sytuacjach drogowych, w których doszło do szkody. Informacje te przekazywane są do UFG przez firmy ubezpieczeniowe. Zakłady ubezpieczeniowe mają obowiązek przekazywania informacji o szkodach zgodnie z dokonanymi przez sprawców i poszkodowanych zgłoszeniami. 

ZGŁOSZENIE SZKODY DO UFG

Do UFG możesz zgłosić szkody spowodowane przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu lub przez niezidentyfikowany pojazd. Należy to zrobić za pośrednictwem dowolnego towarzystwa, które umożliwia zawarcie ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Towarzystwo nie może odmówić przyjęcia takiej szkody. Postępowanie dotyczące zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania przeprowadza ubezpieczyciel, który otrzymał zgłoszenie, a następnie kompletną dokumentację przekazuje do UFG, które wypłaca odszkodowanie. Fundusz wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy. Jeśli jednak w tym czasie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności funduszu lub wysokości świadczenia, to decyzja powinna być wydana w ciągu 14 dni, licząc od dnia, kiedy było to możliwe. Bezsporna część odszkodowania powinna być wypłacona w czasie 30 dni.

 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Anna Bezpalko - autor artykułu to Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych w Departamencie ubezpieczeń majątkowych w UNIQA TU S.A.
Anna Bezpalko
Specjalista ds. Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Ryzyka i Ubezpieczeń Majątkowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 2014 roku. Swoją karierę zawodową zaczynała w Liberty Ubezpieczenia, początkowo jako Doradca w Dziale Obsługi Klienta, następnie jako Specjalista ds. Reklamacji. W 2019 roku dołączyła do Departamentu Rozwoju Produktów i Procesów w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obejmując stanowisko Specjalisty ds. Ubezpieczeń Majątkowych. Od 2021 kontynuuje pracę w UNIQA TU S.A. aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach biznesowych.

Udostępnij poradę

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę