Ubezpieczenie dla kierowcy i pasażerów – co warto o nim wiedzieć?

Zadbałeś o ubezpieczenie OC i AC dla swojego samochodu. A czy pomyślałeś o zagwarantowaniu bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

NNW kierowcy i pasażera – co obejmuje?

Ubezpieczenie to dotyczy zdarzeń, które miały miejsce podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego. Zalicza się tu także szkody powstałe podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu. A co z nieszczęśliwymi sytuacjami mającymi miejsce przy załadowywaniu i rozładowywaniu samochodu? One też objęte są ochroną z tytułu NNW.
 

Ubezpieczenie kierowcy i NNW pasażerów – czego nie obejmuje?

W przypadku polis wykupionych w naszej firmie nie wszystkie zdarzenia zostają objęte ubezpieczeniem. Odszkodowanie nie jest wypłacone wtedy, kiedy szkoda powstała w wyniku umyślnego działania ubezpieczonego.

Pieniądze, które zrekompensują straty, nie zostaną przelane także wówczas, gdy do zdarzenia dojdzie w wyniku działania ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub leków użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza.

Jeżeli jesteś kierowcą, to bardzo duże znaczenie ma także to, aby pojazd, którym będziesz jechał, miał odpowiednie, wymagane przez prawo uprawnienia. A do tego musi być w dobrym stanie i mieć ważne badania techniczne.

Odszkodowanie nie zostanie również wypłacone w innych sytuacjach. Jeżeli pasażer wiedział o tym, że kierowca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i że jego stan nie pozwala na prowadzenie auta, to nie powinien decydować się na dalszą podróż. Gdy dojdzie do wypadku, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
 

Co robić po wypadku? Jak uzyskać pieniądze z odszkodowania?

Niestety, doszło do wypadku. Ty jako kierowca i Twoi pasażerowie zostaliście ranni w wyniku tej sytuacji. Czy wiesz jak postępować, aby otrzymać odszkodowanie?

Do ważniejszych kwestii należy przede wszystkim poinformowanie naszego Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zaistniałym zdarzeniu. Dalej duże znaczenie będzie miała odpowiednia współpraca z naszymi pracownikami. Konieczne będzie udzielenie zgody na udostępnienie nam dokumentacji medycznej w zakresie objętym umową ubezpieczenia, niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności oraz rozmiarów szkody. Jest też prawdopodobne, że będziesz musiał poddać się dodatkowym badaniom medycznym na zlecenie i koszt UNIQA S.A.

Do papierów, jakie musisz dostarczyć, należy przede wszystkim ten stwierdzający tożsamość, a ponadto wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia oraz dokumentacja medyczna (obejmująca okres od dnia wypadku), a także protokół powypadkowy z Policji.
Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowe informacje znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW dostępnych na naszej stronie internetowej.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę