UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Strefa zamieszkania i strefa ruchu - jakie zasady poruszania się w nich obowiązują?

Kierowcy w ruchu drogowym musi stosować się do przepisów Kodeksu drogowego. Szczególną ostrożność każdy – zarówno kierowca pojazdu mechanicznego, jak i pieszy–powinien zachować w tak zwanej strefie zamieszkania. Co to za miejsce? Jaka jest definicja strefy zamieszkania i jakie przywileje mają w niej przechodnie?

Strefa zamieszkania i strefa ruchu – przepisy Prawa o ruchu drogowym

Podczas poruszania się po drogach z pewnością zauważysz znak informujący, że znajdujesz się w strefie zabudowanej, a właściwie na obszarze zabudowanym. Jest on dobrze oznaczony znakami drogowymi. Jednocześnie będzie obejmował różne strefy zamieszkania.

Wjazd do strefy zamieszkania powinien być oznaczony niebieskim znakiem informacyjnym D-40. Przedstawia on dom, pojazd i dwie białe postacie, które grają w piłkę. Natomiast wyjazd ze strefy zamieszkania opatrzony powinien być znakiem D-41, prezentującym tę samą scenkę, co znak D-40, tylko z przekreśleniem. Takie oznakowania najczęściej widoczne są na osiedlach mieszkalnych. Natomiast strefa ruchu jest wskazana z wykorzystaniem znaku D-52, określającego wjazd do niej, oraz D-53, który lokalizuje koniec strefy ruchu. Znaki te często można zobaczyć na wjazdach na osiedla czy parkingi znajdujące się przy centrach handlowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne, na których obowiązują szczególne zasady poruszania się, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami. W obrębie takiej strefy znajduje się również strefa ruchu, czyli obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Jeśli dojdzie do kolizji w strefie ruchu, obowiązują te same zasady co na drodze publicznej. Natomiast specyficzne są reguły w obszarze zamieszkania. Przy skrzyżowaniach równorzędnych, których w takich strefach nie brakuje, przy ustalaniu pierwszeństwa należy kierować się regułą prawej ręki.

Zasady ruchu pojazdów i pieszych w obszarze zamieszkania

Kierujący pojazdami mechanicznymi muszą zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się w strefie zamieszkania i mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym i innym uczestnikom, poruszającym się np. na rowerach. Wszystko dlatego, że Prawo o ruchu drogowym nadaje wiele dodatkowych uprawnień m.in. pieszym i rowerzystom w tej strefie. Do tego prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi tam do 20 km/h. Jak poruszać się w strefie zamieszkania i jakie ograniczenia obowiązują kierowców?

Artykuł 11 ust. 5 Prawa drogowego nadaje pieszym specjalne uprawnienia w strefie zamieszkania. Pieszy może tam korzystać z całej szerokości drogi. Uzyskuje pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Ustawodawca dodał również, że osoby poruszające się np. rowerem czy z wykorzystaniem innego urządzenia wspomagającego ruch w strefie zamieszkania mogą zgodnie z prawem korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdem.

Dodatkowo Kodeks drogowy wskazuje, jak parkować w obszarze zamieszkania. Zabrania się postoju w takiej strefie w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu. Złamanie tego przepisu może wiązać się z ryzykiem otrzymania wysokiego mandatu, ale również odholowaniem pojazdu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę