UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek od sprzedaży samochodu 2023. Czy trzeba złożyć PIT 2022 w takim przypadku? Czy płaci się też podatek od kupna samochodu?

Sprzedaż samochodu osobowego wymagać będzie od Ciebie, jako właściciela, dokonania kilku formalności. Zbycie pojazdu trzeba zgłosić do urzędu i do towarzystwa, w którym miałeś wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ponadto, w niektórych przypadkach konieczne jest uiszczenie podatku dochodowego. Sprawdź, ile on wynosi i kto go płaci oraz jak aktualnie odbywa się sprzedaż samochodu wycofanego z działalności.

Formalności związane ze sprzedażą samochodu

Kiedy już umowa kupna-sprzedaży pojazdu zostanie zawarta, a Ty otrzymasz płatność, przyjdzie czas na dalsze formalności. Przekazanie kluczyków, polisy OC czy dowodu rejestracyjnego pojazdu nabywcy to nie wszystko, co musisz zrobić w takiej sytuacji.

Powinieneś przede wszystkim zgłosić zbycie pojazdu – w urzędzie i u ubezpieczyciela, a także sprawdzić, czy nie jesteś zobowiązany do rozliczenia się z uzyskanej kwoty z tytułu dokonanej sprzedaży z podatku należnego fiskusowi.

Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie

Obowiązkiem sprzedającego auto jest zgłoszenie tego faktu do wydziału komunikacji, w którym pojazd był zarejestrowany. Masz na to 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu zbycia, czyli na przykład od chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży auta czy od podpisania umowy darowizny pojazdu.

Zbycie pojazdu zarejestrowanego może zgłosić dotychczasowy właściciel, przez internet lub osobiście, w urzędzie. Osoba, która nie dopełni takich formalności, musi się liczyć z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Przy zgłaszaniu zbycia pojazdu powinieneś przygotować dane swoje, nabywcy oraz skan lub zdjęcie dokumentu, który będzie potwierdzał fakt sprzedaży samochodu. Może być to na przykład umowa kupna-sprzedaży czy darowizny.

Co powinieneś następnie zrobić? Zgłaszasz sprzedaż samochodu online? Musisz wykonać kilka kroków:

 • Przygotuj skan dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu.
 • Kliknij przycisk „Wyślij zgłoszenie” na stronie https://www.mobywatel.gov.pl/kierowca-pojazdy/pojazdy.
 • Wybierz sposób logowania się na profil mObywatel, np. z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.
 • Wybierz w usłudze Mój Pojazd ten samochód, którego zbycie chcesz zgłosić.
 • Kliknij przy danym aucie opcję „Zgłoś zbycie pojazdu”.
 • Oznacz, że działasz za zgodą współwłaścicieli pojazdu, jeśli nie jest on Twoją własnością.
 • Podaj dokładną datę zbycia pojazdu.
 • Sprawdź i ewentualnie dokonaj uzupełnienia swoich danych.
 • Podaj dane nabywcy.
 • Dołącz skan dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu.
 • Wybierz urząd, do którego wysyłasz zgłoszenie.
 • Sprawdź formularz pod kątem prawdziwości i poprawności wpisanych danych, a także podpisz go elektronicznie – Podpisem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.
 • Wyślij zgłoszenie.

Usługa jest bezpłatna, a zgłoszenie jest zarejestrowane od razu.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu możesz też zanieść osobiście do wydziału komunikacji. Wzór wniosku dostaniesz w urzędzie. Musisz wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem, chyba że jesteś cudzoziemcem, wówczas honorowana jest karta pobytu. Wraz z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu przedstawisz urzędnikowi kopię dokumentu potwierdzającego sprzedaż auta.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, jako sprzedający masz 14 dni od chwili zbycia auta na zawiadomienie swojego ubezpieczyciela o tym fakcie.

Z chwilą sprzedaży pojazdu, na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z OC. Jeśli płatność za polisę ustalona była w ratach, za zapłatę kolejnej składki odpowiada już nowy właściciel pojazdu.

W UNIQA sprzedaż pojazdu zgłosisz online. Sprzedającemu auto może przysługiwać zwrot niewykorzystanej składki. Zwrot ten jednak będzie mógł być zrealizowany jeśli nabywca wypowie umowę przed okresu na jaki umowa została zawarta, a nie ma takiego obowiązku.

Sprzedaż samochodu – podatek od wzbogacenia czy podatek dochodowy?

Jeśli dokonałeś sprzedaży samochodu, może być konieczne rozliczenie z fiskusem. Kiedy zapłacisz podatek? Sprzedaż samochodu powinna być wykazana w zeznaniu rocznym w sytuacji gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

 • samochód należał do Twojego prywatnego majątku, czyli sprzedałeś go poza prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
 • sprzedałeś samochód przed upływem 6 miesięcy od momentu jego zakupu – okres liczony jest od końca miesiąca, w którym auto stało się Twoją własnością.

Natomiast nie zapłacisz podatku od sprzedaży samochodu, jeśli zbycie nastąpi po upływie pół roku od chwili jego nabycia. Sprzedaż auta wykazać możesz w zeznaniu PIT-36, w części E oznaczonej jako „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. D ustawy”.

Podstawą opodatkowania przy sprzedaży samochodu będzie dochód uzyskany w takim trybie, rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem, który uzyskałeś ze sprzedaży, a kosztami nabycia auta. Przychód pomniejszysz o nakłady, jakie dokonałeś w czasie posiadania samochodu.

Do wyliczenia podatku od dochodu ustalonego wg zasad ogólnych jest dwustopniowa skala podatkowa, która wykorzystuje dwie stawki podatku – 12 i 32 proc. Niższa ze stawek znajduje zastosowanie w przypadku dochodu na poziomie do 120 000 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę trzeba rozliczyć z fiskusem z wykorzystaniem 32-procentowej stawki podatku.

Zwróć uwagę na fakt, że ustalając wysokość podatku dochodowego przy sprzedaży auta, możesz uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek, która w 2023 roku wynosi 30 000 zł. Deklarację PIT-36 z uwzględnionym podatkiem od sprzedaży auta złożysz np. jako e- PIT w systemie elektronicznym.

Często sprzedający zastanawiają się, czy muszą zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych do urzędu skarbowego. Jednak taka transakcja nie będzie obciążała sprzedającego. Ten, kto kupuje auto, będzie musiał przeważnie zapłacić podatek PCC-3.

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności a podatek dochodowy

Częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest wykorzystywanie samochodów do celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Mogą one być wpisane do ewidencji środków trwałych w firmie. Kiedy zaś już nie są potrzebne, można je wycofać z ewidencji. Sprzedaż takiego samochodu po wycofaniu go na cele prywatne w niektórych przypadkach będzie pociągała za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli odpłatne zbycie auta, które wcześniej zostało wycofane z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie następowało przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce wycofanie składnika majątku z ewidencji środków trwałych, to uzyskany przychód będzie podlegał opodatkowaniu.

Kwota, za którą sprzedasz taki samochód, będzie stanowiła przychód z tytułu prowadzonej działalności i powinna być rozliczona razem z innymi przychodami podatnika. Jak to wygląda w przypadku leasingu?

Leasing jest formą finansowania nabycia pojazdu bez wysokiej wpłaty własnej. Jeśli Twoja firma korzystała z takiego auta i zdecydowała się na wykup samochodu z leasingu, to może go wykorzystać na cele związane z działalnością. Wystarczy go ująć w majątku w ewidencji środków trwałych.

Jednak w momencie wykupu auta z leasingu i zbycia samochodu, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wykazania przychodu z działalności gospodarczej, bez względu na termin dokonania sprzedaży. Będzie ona przy tym traktowana jako odpłatna dostawa towarów i podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki 23 proc.

Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której przedsiębiorca od zakupu pojazdu nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Ma to miejsce na przykład przy zakupie samochodu z wykorzystaniem faktury VAT marża. Wtedy przekazanie składnika majątku na cele prywatne nie wywoła konsekwencji w podatku VAT. Odpłatne zbycie wycofanego uprzednio środka trwałego nie doprowadzi do powstania przychodu z działalności gospodarczej wyłącznie wtedy, gdy sprzedaż będzie miała miejsce dopiero po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano pojazd z majątku firmy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Anna Bezpalko - autor artykułu to Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych w Departamencie ubezpieczeń majątkowych w UNIQA TU S.A.
Anna Bezpalko
Specjalista ds. Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Ryzyka i Ubezpieczeń Majątkowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 2014 roku. Swoją karierę zawodową zaczynała w Liberty Ubezpieczenia, początkowo jako Doradca w Dziale Obsługi Klienta, następnie jako Specjalista ds. Reklamacji. W 2019 roku dołączyła do Departamentu Rozwoju Produktów i Procesów w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obejmując stanowisko Specjalisty ds. Ubezpieczeń Majątkowych. Od 2021 kontynuuje pracę w UNIQA TU S.A. aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach biznesowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Czy podatek od zakupu auta i ubezpieczenie jest obligatoryjne?

Przy zakupie auta od osoby fizycznej musisz pamiętać o konieczności opłacenia podatku od zakupu samochodu. Jeśli były właściciel nie miał ważnej polisy OC, od razu musisz kupić ubezpieczenie samochodu.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę