UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela – jak zbywca ma przepisać OC samochodu?

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego jest wykupienie ubezpieczenia OC i zachowanie ciągłości ochrony. Czy można jednak przepisać ubezpieczenie samochodu, jeśli dojdzie do podarowania auta osobie bliskiej albo do jego sprzedaży? Jak wygląda przeniesienie OC na nowego właściciela?

CO DZIEJE SIĘ Z UBEZPIECZENIEM OC PO SPRZEDAŻY SAMOCHODU?

Kiedy dochodzi do sprzedaży czy darowizny samochodu innej osobie, dotychczasowy właściciel musi przekazać nabywcy komplet dokumentów związanych z autem, m.in. dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie OC. Nowy posiadacz może, ale nie musi korzystać dalej z polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela, aż do czasu wygaśnięcia umowy. Taka polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, dlatego nie trzeba jej wypowiadać. Wynika to z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kupujący ma prawo dowolnie wybrać nowego ubezpieczyciela i zdecydować się na taką ofertę OC, która jego zdaniem będzie najlepsza.

Nowy nabywca samochodu musi jednak pamiętać, by nie powstała choćby jednodniowa przerwa w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej komunikacyjnego OC. Jeśli do niej dopuści, poniesie wówczas koszty kary nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny adekwatne do długości trwania owej przerwy i typu ubezpieczanego pojazdu.

PRZEPISANIE OC NA NOWEGO WŁAŚCICIELA

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie poinformowane o fakcie podpisania umowy sprzedaży auta, można dokonać przepisania ubezpieczenia OC na nowego właściciela samochodu. Taka operacja jest całkowicie bezpłatna dla obu stron, choć nabywca pojazdu musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa ma prawo do dokonania rekalkulacji składki. Każde towarzystwo rozstrzyga tę kwestię indywidualnie.

CZAS NA PRZEPISANIE OC PO ZAKUPIE AUTA

Ile czasu na przepisanie ubezpieczenia OC ma zbywca? Musi on pisemnie poinformować swoje towarzystwo o fakcie sprzedaży samochodu i ma na to 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

Wykonanie tego prostego kroku pozwoli sprzedającemu uwolnić się od obowiązku uiszczania składek – okresowych lub rocznych na OC, czy ponoszenia kosztów kary za brak ochrony ubezpieczeniowej dla auta. Aby ubezpieczyciel nie przygotował dotychczasowemu właścicielowi auta wyceny OC na następny rok, trzeba poinformować o sprzedaży pojazdu. Jeśli zbywca o tym zapomni, mailowo otrzyma kalkulację składki za OC na kolejny rok.

Niedopełnienie tej formalności może przynieść zbywcy konsekwencje finansowe. Ubezpieczyciel może bowiem obciążyć go koniecznością opłacenia składki na OC za okres od sprzedaży samochodu do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie zbycia pojazdu. Należy mieć świadomość, że w tym czasie sprzedający wraz z nabywcą samochodu ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane należności.

JAK WYGLĄDA W PRAKTYCE PRZEPISANIE POLISY OC?

Zgłoszenia sprzedaży można dokonać na odległość, za pomocą internetowego formularza, lub wysłać odpowiedni wniosek pocztą. Każdy ubezpieczyciel może w inny sposób przyjmować zgłoszenia sprzedaży pojazdów, dlatego warto poszukać informacji o procesie przepisania polisy na nabywcę bezpośrednio w towarzystwie, w którym dotychczsas był ubezpieczony pojazd.

Przepisywanie dokumentów nie wymaga fizycznej obecności sprzedającego ani tym bardziej kupującego auto w siedzibie firmy ubezpieczeniowej. Przy sprzedaży samochodu polisa OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela.

Kiedy zbywca złoży formularz informujący ubezpieczyciela o sprzedaży auta, już w gestii towarzystwa leży kontakt z kupującym i ewentualna rekalkulacja składki. Nowy właściciel samochodu ma prawo wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela i zawrzeć zupełnie nową z wybranym towarzystwem.

W interesie kupującego przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu leży to, by miał on ważną umowę ubezpieczenia OC. Jeśli pojazd nie ma ważnego OC, czyli polisa zbywcy jest nieważna, wówczas kupujący musi na własną rękę zadbać o to, by w dniu zakupu pojazdu był on już ubezpieczony.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Anna Bezpalko - autor artykułu to Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych w Departamencie ubezpieczeń majątkowych w UNIQA TU S.A.
Anna Bezpalko
Specjalista ds. Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Ryzyka i Ubezpieczeń Majątkowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 2014 roku. Swoją karierę zawodową zaczynała w Liberty Ubezpieczenia, początkowo jako Doradca w Dziale Obsługi Klienta, następnie jako Specjalista ds. Reklamacji. W 2019 roku dołączyła do Departamentu Rozwoju Produktów i Procesów w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obejmując stanowisko Specjalisty ds. Ubezpieczeń Majątkowych. Od 2021 kontynuuje pracę w UNIQA TU S.A. aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach biznesowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kobieta podpisuje dokument

Brak ciągłości OC – czym może skutkować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pojazd mechaniczny musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Nawet za jednodniową zwłokę właścicielowi samochodu grozi kara finansowa, nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma tutaj żadnego znaczenia przyczyna braku ciągłości OC. Czy można się odwołać od kary za brak ciągłości ubezpieczenia pojazdu osobowego?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę