Polisa AC – jak się zachować po szkodzie?

W celu odzyskania odszkodowania z polisy AC po spowodowaniu kolizji, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu należy podjąć odpowiednie działania. Podstawą jest powiadomienie organów porządkowych, a w przypadku, gdy w zdarzeniu uczestniczyły także inne pojazdy – należy spisać ich dane.

W stresujących sytuacjach często tracimy głowę. Dlatego, o ile to możliwe, lepiej przygotować się na nie zawczasu. Jeżeli Twoje auto chroni polisa AC, już teraz sprawdź, jak należy postępować w przypadku ewentualnej szkody.

O zaistniałej szkodzie trzeba jak najszybciej poinformować swojego ubezpieczyciela – to podstawowy krok, jaki należy wykonać np. po wypadku. Sama procedura zgłaszania szkody jest szczegółowo opisana w OWU. W tym samym dokumencie znajdziemy też jednak listę innych, mniej oczywistych obowiązków, które nakłada na nas polisa AC. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Polisa AC: obowiązki kierowcy przed szkodą

Jeszcze przed zgłoszeniem, a nawet wystąpieniem zdarzenia, które obejmuje ochroną jego polisa AC, kierowca jest zobowiązany ratować przedmiot ubezpieczenia, czyli w tym przypadku - swoje auto, za pomocą wszelkich dostępnych mu środków. Celem jest uniknięcie szkody lub zmniejszenie jej rozmiarów. Przykładowo, zalaniu silnika podczas deszczu nawalnego- możemy zapobiec, przerywając podróż i wyłączając samochód.

Polisa AC: obowiązki kierowcy na miejscu zdarzenia

Jeśli już doszło do kolizji lub awarii, polisa AC obliguje ubezpieczonego do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku – oczywiście w miarę możliwości. Jeżeli w wypadku są ofiary lub istnieje podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa, należy ponadto zawiadomić policję lub inne odpowiednie organy. W razie kolizji z innym pojazdem, kierowca powinien też odnotować jego numer rejestracyjny, a także dane kontaktowe i numer polisy kierowcy.

Polisa AC: obowiązki kierowcy po szkodzie

Kierowca nie powinien także dokonywać żadnych zmian i napraw w uszkodzonym aucie aż do czasu, kiedy obejrzy go przedstawiciel ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa AC. Wyjątkiem jest sytuacja, w której naprawa była konieczna dla kontynuowania bezpiecznej jazdy. Kierowca może też zlecić naprawę auta, jeśli ubezpieczyciel odstąpił od oględzin lub nie przeprowadził ich w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Polisa AC: obowiązki kierowcy bez względu na szkodę

Niezależnie od wystąpienia szkody, kierowca powinien poinformować ubezpieczyciela o utracie lub skopiowaniu kluczyków – albo innego urządzenia, jeżeli pozwala ono na uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w aucie, które chroni polisa AC.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Regres ubezpieczeniowy – na czym polega i jak działa?

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe i zapewnia ochronę zarówno poszkodowanym, jak i posiadaczowi pojazdu. Poszkodowany otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, natomiast sprawca nie będzie ponosił za spowodowaną szkodę finansowej odpowiedzialności. W pewnych przypadkach jednak kosztem odszkodowania zostanie obciążony właśnie ubezpieczony. Mowa wówczas o regresie ubezpieczeniowym.

Czytaj dalej