UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Podatek akcyzowy 2023 - kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z akcyzy przy sprowadzaniu samochodu osobowego z zagranicy?

Przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy musisz liczyć się z licznymi kosztami. Musisz przerejestrować auto w urzędzie, a przy tym ponieść pewne opłaty. Wśród nich jest również akcyza. Samochód z zagranicy jest objęty takim podatkiem, ale są wyjątki od reguły. Sprawdź, kiedy zastosowanie znajduje zwolnienie z akcyzy za pojazd sprowadzony z zagranicy? Jakie samochody są zwolnione z akcyzy?

Czym jest akcyza?

Akcyza, a właściwie podatek akcyzowy, zaliczana się do grona podatków pośrednich. Ta opłata ujednolicona jest na poziomie Unii Europejskiej, co oznacza, że w każdym kraju członkowskim UE nalicza się ją w ten sam sposób. Dlatego akcyza za auto z Niemiec, Holandii czy Belgii będzie naliczana w ten sam sposób. Co istotne, nie na wszystkie towary sprowadzane do Polski z zagranicy nakładany jest podatek akcyzowy. Wynika to ze stosowanego w całej Unii Europejskiej wspólnego systemu tej daniny. Przepisy dotyczą między innymi samochodów osobowych. Jednak naliczana akcyza nie może spowodować zwiększenia formalności w obrocie handlowym, w związku z przekraczaniem granic między państwami członkowskimi.

Podstawą naliczania akcyzy również w związku ze sprowadzeniem do kraju auta osobowego są przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Nie w każdym przypadku przy sprowadzaniu auta do Polski zapłacisz akcyzę. Jakie samochody są zwolnione z opłaty?

Jak kształtuje się zwolnienie z akcyzy? Kiedy nie ma obowiązku zapłaty akcyzy?

Zgodnie z art. 110 ustawy o podatku akcyzowym zwolnienie z akcyzy obejmuje samochód osobowy importowany do kraju. Treść tego artykułu wskazuje, że zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku aut przywożonych przez osobę fizyczną przybywającą do danego kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego. Nie zapłacisz akcyzy, jeśli zaliczasz się do tej grupy, a jednocześnie spełniasz warunki:

  • samochód osobowy będzie przeznaczony do Twojego osobistego użytku;
  • pojazd służyć będzie do Twojego osobistego użytku w miejscu Twojego poprzedniego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres przynajmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  • przedstawisz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie wymogu korzystania z auta na własny użytek w UE;
  • nie chcesz sprzedać samochodu osobowego, wynająć go lub w inny sposób oddać do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, które liczone są od dnia przywozu auta na terytorium kraju;
  • samochód osobowy nabyłeś lub wprowadziłeś do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym miałeś miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy czy zwrotu podatku.

Ponadto nie będzie naliczona akcyza na samochody z Unii Europejskiej, kiedy pojazd osobowy przywożony jest przez osobę fizyczną przebywającą na terenie państwa członkowskiego Unii na terytorium RP w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Musisz jednak w takim wypadku mieć auto na własny użytek, a jego przywóz do kraju musi nastąpić w okresie 2 miesięcy przed przewidywaną datą zawarcia związku małżeńskiego albo 4 miesięcy po dacie zawarcia tego związku. Powinieneś przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód zawarcia małżeństwa w okresie maksymalnie 4 miesięcy od daty ślubu.

Dziedziczenie – czy musisz zapłacić akcyzę za samochód?

Czy w każdym innym przypadku naliczona jest akcyza na samochodu z UE? Niekoniecznie. Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku akcyzowego również wówczas, gdy nabyłeś samochód osobowy w drodze dziedziczenia prawa własności lub prawa użytkowania tego auta osobowego na terytorium państwa członkowskiego. W takim przypadku warunkiem skorzystania ze zwolnienia z akcyzy będzie przedłożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu stwierdzającego odziedziczenie pojazdu. Najlepiej, by był on poświadczony przez notariusza lub inne właściwe władze. Samochód osobowy powinien być przywieziony do kraju nie później niż w terminie 2 lat, licząc od daty wejścia w posiadanie tego samochodu.

Zwolnienie z podatku akcyzowego za samochód osobowy wykorzystywany czasowo

Przepisy zwalniają od akcyzy samochody osobowe, które przywożone są czasowo do celów prywatnych przez osobę fizyczną, która przybywa na terytorium kraju z obszaru państwa członkowskiego UE. Wymagane są jednak dodatkowe warunki:

  • dana osoba nie może mieć miejsca stałego pobytu na terytorium jednego z krajów UE;
  • samochód musi być przeznaczony do użytku osobistego;
  • termin czasowego przywozu auta nie może przekroczyć 6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie;
  • samochód nie może zostać sprzedany, wynajęty lub oddany w inny sposób do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego przewozu.

Kategorie pojazdów zwolnionych od akcyzy

Dodatkowo istnieją jeszcze konkretne kategorie pojazdów, w przypadku których nie jest naliczany podatek akcyzowy. Zwolnienia z akcyzy dotyczą pojazdów wskazanych w art. 163 a ustawy o podatku akcyzowym. Mowa tu o samochodach hybrydowych, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej. To właściwie auta hybrydowe plug-in (PHEV).

Zwolnienie obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2029 roku. Rząd przedłużył jego obowiązywanie. Decyzja ta ma wspierać Polaków w zakupie samochodów hybrydowych ładowanych z gniazdka.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Na parkingu stoją samochody których właściciele nie wiedzą jak zapłacić akcyzę za samochód

Akcyza za samochód sprowadzony z zagranicy – ile wynosi?

W 2019 roku padł rekord pod względem liczby sprowadzonych przez Polaków pojazdów. Do naszego kraju trafiło 1 009 184 aut, co oznacza wynik o 0,59 proc. wyższy niż rok wcześniej, który wówczas też był rekordowy. Sprowadzenie pojazdu z zagranicy wiąże się z dopełnieniem kilku formalności. Należy je przeprowadzić zgodnie z przepisami. Jedną z nich jest zapłacenie akcyzy.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę