UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Kara za brak OC ubezpieczenia w 2021 – ile wyniesie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu ma charakter obowiązkowy. Polisę muszą mieć nie tylko właściciele aut, lecz także posiadacze motocykli, ciągników rolniczych czy pojazdów wolnobieżnych. W ostatnich latach stawki OC znacząco podrożały. Z tego względu niektórzy kierowcy decydują się korzystać z samochodu bez posiadania ważnej polisy. Ile wynosi kara za brak ubezpieczenia OC oraz czy można jej uniknąć? Sprawdź w naszym poradniku.

kierowca podczas kontroli policji

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to polisa obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów samochodowych, motorowerów i motocykli, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych. Właściciele są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Bez względu na to, czy jest użytkowany, czy nie. Warto wspomnieć również, że polisa jest przypisana do auta, nie do właściciela – jeśli posiada kilka zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, do każdego musi zakupić ubezpieczenie OC. Brak ubezpieczenia OC samochodu skutkuje karą.

Ubezpieczenie OC zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim przez kierowcę pojazdu w wyniku wypadku bądź kolizji. To szkody związane zarówno z uszkodzeniem pojazdu, zniszczeniem mienia, jak i ze zdrowiem osób poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Sumy gwarancyjne, które stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od 1 stycznia 2019 r., wynoszą:

 • 1 050 000 euro za szkody w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych osób,
 • 5 210 000 euro za szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu gwarantuje otrzymanie odszkodowania osobie poszkodowanej, z kolei sprawca dzięki temu nie będzie zadłużony.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC?

Nie ma ustalonej kwoty, jaką kierowcy płacą za ubezpieczenie OC. Jest ustalana dla każdego kierowcy indywidualnie przez konkretną firmę ubezpieczeniową. Wysokość składki zależy od:

 • kierowcy – jego wieku, daty wydania prawa jazdy, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, a także historii ubezpieczeniowej,
 • samochodu – marki, modelu, pojemności silnika, przebiegu, rocznika.

Aby przygotować indywidualną ofertę, ubezpieczyciel potrzebuje wielu informacji o kliencie. Na ich podstawie kalkuluje się ryzyko ubezpieczeniowe, czyli możliwość wystąpienia szkody ubezpieczeniowej. Nawet najmniejsze parametry składające się na szacowane ryzyka potrafią diametralnie zmienić ostateczną ofertę. Z tego też powodu tak ważne jest, by informacje były prawdziwe – nie mając pewności co do przebiegu czy rocznika samochodu, należy skontaktować się z jego poprzednim właścicielem lub komisem. Tylko w ten sposób ubezpieczyciel może przygotować rzetelną ofertę.

Młodzi kierowcy nie mają łatwo – to osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym. Brak doświadczenia w prowadzeniu samochodu to po prostu większe ryzyko kolizji. Nie pomagają statystyki policyjne, które mówią, że to właśnie najmłodsi kierowcy najczęściej powodują wypadki drogowe. Mówiąc najmłodsi, mamy na myśli osoby od 18. do 28. roku życia. Większa składka ubezpieczeniowa to nie tylko kwestia wieku, lecz także stanu cywilnego – osoba w związku małżeńskim jest traktowana przychylniej niż kawaler bądź panna. 

Ile wynosi ważność ubezpieczenia OC?

Standardowa umowa pomiędzy ubezpieczycielem a kierowcą jest zawierana na okres 12 miesięcy. Za ubezpieczenie należy zapłacić w ciągu 14 dni od momentu zakupu. Niektórzy preferują jednak rozłożenie składki za OC na raty, wówczas liczba rat oraz oprocentowanie zależą od firmy ubezpieczeniowej.

W niektórych sytuacjach nie opłaca się jednak zawierać umowy na 12 miesięcy. Wówczas dobrym rozwiązaniem może okazać się OC krótkoterminowe. To rodzaj polisy komunikacyjnej, która jest zawierana na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przedłużenie krótkoterminowej polisy na kolejne 30 dni nie zawsze jest możliwe, warto więc zorientować się przed jej zakupem. Ponadto ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich. Tylko w konkretnych przypadkach można zawrzeć umowę na tak krótki okres czasu. Mowa tu o:

 • ubezpieczeniu dla samochodów znajdujących się w komisach bądź innych przedsiębiorstwach, które zajmują się sprzedażą pojazdów, 
 • ubezpieczeniu dla pojazdów historycznych, które zostały wpisane do rejestru zabytków,
 • ubezpieczeniu na czas sprowadzania pojazdu z zagranicy,
 • ubezpieczeniu dla pojazdów wolnobieżnych – ich maksymalna prędkość nie przekracza 25 km/h,
 • ubezpieczeniu czasowym.

O ubezpieczenie czasowe możemy starać się w Wydziale Komunikacji, jeśli planujemy wywieźć auto za granicę, musimy doprowadzić je do warsztatu czy przejechać nim z miejsca zakupu do domu.

Jak sprawdzić ubezpieczenie pojazdu? To bardzo proste. Wystarczy skorzystać z Portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Umożliwia szybką i bezpłatną weryfikację ważności ubezpieczenia OC. Na tej stronie sprawdzimy ważność polisy zarówno dla samochodów, jak i motorowerów czy motocykli. Ponadto możemy sprawdzać, czy dany pojazd był objęty ubezpieczeniem OC w konkretnym, wybranym przez nas terminie.

Kara za brak OC – ile wynosi?

Jaka jest kara za brak OC? Tak jak w przypadku składki, jaką kierowcy płacą za ubezpieczenie, tak samo jest z karą – nie ma ustalonej, konkretnej kwoty. Kara za brak OC zależy od rodzaju pojazdu oraz okresu bez ochrony ubezpieczeniowej. Przedstawiamy przybliżone kwoty kar, jakie przyjdzie zapłacić kierowcom w 2021 roku za nieopłacone OC w terminie:

Okres bez ochronySamochód osobowySamochód ciężarowyMotocykle i motoroweryCiągniki rolnicze
Poniżej 3 dni1120 zł1680 zł190 zł
280 zł
Od 3 do 14 dni2800 zł4200 zł470 zł
Powyżej 14 dni5600 zł8400 zł930 zł

Kara za brak OC to często jednak początek kosztów. Na większe konsekwencje muszą przygotować się ci kierowcy, którzy podróżowali nieubezpieczonym samochodem bądź spowodowali nim stłuczkę czy kolizję. Wysokość obciążenia zależy przede wszystkim od wielkości szkody i tego, czy w wyniku wypadku ktoś został ranny. Jeśli tak – sprawca może zostać obciążony nawet na kwotę kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Warto wiedzieć, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nakładać kary za brak OC jedynie za bieżący rok kalendarzowy. Kara za nieopłacone OC nie czeka więc osób, które przez ubiegłe lata nie opłacały składek i nie zostały na tym „złapane”. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, w większości przypadków kierowcy już po 1. dniu braku ważnego OC dostają wezwanie do zapłaty. 

Chcąc uniknąć kary z UFG za brak OC, należy przede wszystkim opłacać składki w terminie. Zdarza się jednak, że kierowcy brakuje środków pieniężnych bądź znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Wówczas kara za brak OC może zostać umorzona. Umorzenie kary za niepłacenie OC może wystąpić, gdy:

 • zobowiązany znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i majątkowej,
 • nastąpiła śmierć dłużnika,
 • zobowiązany znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej (np. choroba bliskiej osoby).

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności. We wniosku należy dokładnie opisać sytuację, w jakiej znalazł się zobowiązany. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez UFG, trudno więc stwierdzić, jakie są szanse na to, że kara za brak OC zostanie umorzona. Aby uniknąć kary z UFG, najlepiej jednak opłacać składki w terminie i ich pilnować. Niezapłacenie kary za brak OC również nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jeśli kierowca w ciągu 30 dni nie uiści opłaty, sprawa trafi do Urzędu Skarbowego oraz zostanie rozpoczęte postępowanie egzekucyjne.

Jazda bez ważnego OC – konsekwencje

Brak OC wiąże się nie tylko z karą pieniężną. Jazda bez OC może być niebezpieczna. Osoba, która spowoduje wypadek i nie posiada ubezpieczenia, ze swojej kieszeni musi pokryć wszelkie koszty na poczet poszkodowanego. To jednak nie koniec konsekwencji. Zarówno w przypadku wypadku, jak i zwykłej kontroli drogowej policja takiej osobie wystawia mandat za brak OC. Pojazd musi zostać odholowany na parking depozytowy. Policjanci z kolei mają obowiązek poinformować o zaistniałym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wówczas kierowca do zapłaty ma mandat, a także i karę za brak OC.

Warto jednak wspomnieć, że kontrola drogowa nie jest jedynym przypadkiem, który pozwala na ujawnienie braku ubezpieczenia OC. Kierowcy są wyrywkowo sprawdzani także przez organy samorządowe, które zajmują się rejestracją pojazdów, a także i przez sam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy tylko UFG dowiaduje się o braku OC, wszczyna procedurę wyjaśniającą. Na czym ona polega? Instytucja wzywa do dostarczenia dokumentów potwierdzających ważność polisy za dany rok kalendarzowy bądź fakt, że dany pojazd został przez petenta sprzedany. Ten z kolei ma obowiązek dostarczyć te dokumenty w terminie 30 dni. Może zrobić to mailowo, osobiście, listownie, jak i za pośrednictwem faksu. Niedostarczenie owych dokumentów odczytywane jest jako brak ważnego ubezpieczenia OC.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Brak ważnego OC skutkuje karą pieniężną. Opłacanie składek z kolei nie zawsze gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wypadku. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których pomimo posiadanego ubezpieczenia, sprawca wypadku z własnej kieszeni musi opłacić przykre skutki wypadku. Ma to miejsce, gdy:

 • kierowca czyjegoś samochodu uszkodzi swój własny pojazd, 
 • zostaną zniszczone bądź stracone: wartościowe papiery, dokumenty lub zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, gotówka, biżuteria,
 • szkoda dotyczy ładunków, przesyłek lub bagaży, które były przewożone w samochodzie odpłatnie.

Czasem zdarza się również, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, jednak domaga się zwrotu kwoty od sprawcy wypadku. Zdarza się, to gdy sprawca:

 • umyślnie spowodował lub zaplanował wypadek samochodowy,
 • był pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających, 
 • nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu w momencie spowodowania wypadku,
 • uciekł z miejsca wypadku.
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jakie rodzaje pojazdów budują historię ubezpieczeniową OC?

Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC w I kwartale 2021 roku wyniosła 496 zł, jak wskazuje raport Polskiej Izby Ubezpieczeń[1]. Oznacza to, że wysokość przeciętnej składki na OC zmalała o 11,6 proc. rok do roku. Ma na nią wpływ wiele różnych czynników, na czele z wysokością zniżek zgromadzonych przez kierowcę w związku z przebiegiem historii ubezpieczeniowej. Jakie rodzaje pojazdów oddziałują na taką historię?

Czytaj dalej
kobieta podpisuje dokument

Brak ciągłości OC – czym może skutkować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pojazd mechaniczny musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Nawet za jednodniową zwłokę właścicielowi samochodu grozi kara finansowa, nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma tutaj żadnego znaczenia przyczyna braku ciągłości OC. Czy można się odwołać od kary za brak ciągłości ubezpieczenia pojazdu osobowego?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę