żyjmy raz​em lepiej

Polski biznes 
za granicą. 

Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej.

Pobierz raport

Zdaniem ekspertów

Główne wnioski z raportu

Raport "Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej"

Pobierz raport
Dynamiczny wzost inwestycji zagranicznych

Lata 2021-2022 to szybki wzrost inwestycji zagranicznych polskich firm. Nie przeszkodziła w tym ani pandemia, ani wybuch wojny i związane z tym ryzyka. W pierwszej połowie 2022 roku inwestycje polskich firm były o ok. 50 proc. wyższe niż średnio w poprzednich latach. W dużej mierze wynika to ze wzrostu inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej, które są o 100 proc. wyższe niż średnio w dekadzie do 2020 roku.

Najbardziej atrakcyjne kraje

Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, pod względem poziomu rozwoju – Słowenia, Estonia i Czechy, a pod względem jakości kapitału ludzkiego – Łotwa, Litwa i Rumunia. Jednak pod wieloma względami bardzo atrakcyjne w ostatnich latach stały się również kraje bałkańskie, zwłaszcza Chorwacja i Serbia, ale też Macedonia Północna i Albania.

Przeciętny dystans 

Przeciętny dystans polskich inwestycji zagranicznych wynosi 994 km. To średnia odległość między Polską a krajami docelowymi inwestycji, ważona udziałem poszczególnych rynków w ogólnej wartości zainwestowanego z Polski kapitału. W przypadku Francji czy Niemiec jest to ok. 2500 km.

Największe sektory

Największymi sektorami zaangażowanymi w ekspansję w regionie są przetwórstwo i handel. W ostatnich latach także wiele firm średniej wielkości próbowało swoich sił w ekspansji zagranicznej, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

Region CEE

W regionie Europy Środkowej i Wschodniej skoncentrowanych jest 50 proc. polskich inwestycji zagranicznych, najwięcej w Czechach.

Wartość zainwestowanego 
z Polski kapitału

Liczba firm informująca o inwestycjach lub planach inwestycji w CEE

11

2017

24

2018

16

2019

13

2020

31

2021

17

2022

Średnia odległość inwestycji zagranicznych w km

Kraje zamożne inwestują średnio dalej, na większych obszarach geograficznych niż rynki wschodzące. W inwestycjach zagranicznych istotny jest również aspekt kulturowy. Hiszpania posiada wysoki średni dystans inwestycji, ponieważ firmy z tego kraju są bardzo aktywne na rynkach latynoamerykańskich. Z tego wynika, że wpływ wspólnego języka jest równie silny jak wspólne granice.

Rekomendacje 
dla przedsiębiorstw

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie wszystkich ryzyk i odpowiednie zarządzanie nimi.

Inwestycje muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

Biznes w nowym kraju mogą zbudować tylko menedżerowie znający specyfikę lokalnego rynku.

To tylko wybrane rekomendacje. 
Więcej wskazówek prezentujemy 
w przewodniku. 

Pobierz raport

Jak się z nami skontaktować

UNIQA ma w ofercie rozwiązania ubezpieczeniowe dla firm, które inwestują zagranicą.

Region Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Łukasz Byszewski – p.o. Dyrektora Regionu

lukasz.byszewski@uniqa.pl

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Robert Dąbek - Dyrektor Regionu

robert.dabek@uniqa​.pl

Region Zachodni (woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

Marta Chojnacka – Dyrektor Regionu

marta.chojnacka@uniqa.pl

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Grzegorz Koślak – Dyrektor Regionu

grzegorz.koslak@uniqa.pl 

Region Śląski ​(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Rafał Warzecha – Dyrektor Regionu

rafal.warzecha@uniqa.pl