żyjmy razem lepiej

Lepiej pracować bez​​piecznie

Przewodnik prewencyjny ​​dla firm

Pobierz

Co znajdziesz w przewo​dniku

Ważne i dobre praktyki

jak zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe w przedsiębiorstwie

Sposoby

jak minimalizować prawdopodobieństwa zdarzeń niepożądanych

Podpowiedzi

jak efektywnie zabezpieczać majątek firmy

Rozwiązania

sprawdzone i powszechnie akceptowane przez rynek ubezpieczeniowy

Skorzystaj z doświadczeń inżynierów z Zespołu Technicznej Oceny Ryzyka UNIQA.

Pobierz przewodnik prewencyjny dla firm

Pobierz

O czym przeczytasz w przewodniku

01

Kontrole wewnętrzne
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

02

Zarządzanie wykonawcami zewnętrznymi na terenie zakładu

03

Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

04

Użytkowanie urządzeń i instalacji elektrycznych

05

Ładowanie akumulatorów do pojazdów i urządzeń elektrycznych

06

Montaż i utrzymanie instalacji fotowoltaicznych

07

Prowadzenie okresowych badań termograficznych

08

Utrzymanie i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

09

Utrzymanie i konserwacja stałych instalacji gaśniczych

10

Utrzymanie i konserwacja ścian i dachów z izolacjami palnymi

11

Zewnętrzne składowanie materiałów palnych
i odpadów

12

Użytkowanie drzwi, bram i innych zamknięć przeciwpożarowych

13

Bezpieczeństwo wybuchowe związane z pyłami i substancjami łatwopalnymi

14

Zapewnienie wody
do zewnętrznego gaszenia pożaru

15

Zapobieganie katastrofom budowlanym od śniegu
i wody

16

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa w okresie przestoju

Jak wygląda przewodnik

Pobierz przewodnik prewencyjny dla firm

Skorzystaj z doświadczeń inżynierów z Zespołu Technicznej Oceny Ryzyka UNIQA.