Kalkulator finansowy

Pamiętaj, że to tylko symulacja. Zanim podejmiesz decyzję o zainwestowaniu zapoznaj się z warunkami umowy i zasadami, na jakich Twoje środki miałyby być inwestowane. Pamiętaj również, że inwestowanie może się wiązać z ryzykiem, w tym ryzykiem utraty nawet znacznej części środków.

Chcę systematycznie inwestować
Chcę uzbierać konkretną kwotę
Chcę w przyszłości wypłacać regularnie
Policz, ile pieniędzy zgromadzisz przy regularnym inwestowaniu przez określony czas. Wpisz, ile miesięcznie możesz wpłacać i jak długo. Możesz też wpłacić jednorazową kwotę i pomnażać zgromadzone dotychczas środki.

roklatalat
%
Policz, ile wpłacać i inwestować co miesiąc, aby za określony czas zgromadzić zaplanowaną kwotę. Wpisz, ile pieniędzy chcesz uzbierać i ile dajesz sobie na to czasu.

roklatalat
%
Policz, ile pieniędzy zgromadzić, aby wypłacać co miesiąc przez określony czas zaplanowaną kwotę. Wpisz, ile pieniędzy chcesz mieć co miesiąc do dyspozycji i jak długo.

roklatalat
%

Określ przewidywaną roczną stopę zwrotu

Określ potencjalna średnioroczna stopa zwrotu w okresie trwania Twojej inwestycji. Przykładowo od początku funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych średnioroczny wynik indeksu WIG w okresie 10 lat wyniósł 9,5%, w okresie 15 lat: 6,3%, a w ciągu 20 lat: 7,5%.

OK

Symulacja systematycznego inwestowania

Zgromadzisz po: rokulatachlatach

Zmień stopę zwrotu (%):

-0,5%+0,5%

Oszczędzaj:

rok krócejrok dłużej

Symulacja osiągnięcia celu

Oszczędzaj miesięcznie przez rokulatachlatach :

520

Zmień stopę zwrotu (%):

-0,5%+0,5%

Oszczędzaj:

rok krócejrok dłużej

Symulacja systematycznego wypłacania

Zgromadzisz po: rokulatachlatach

Zmień stopę zwrotu (%):

-0,5%+0,5%

Wypłacaj:

rok krócejrok dłużej