Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Investor Oszczędnościowy

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Investor Oszczędnościowy
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 256,34 PLN na dzień 2019-06-13
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBID 3M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Mikołaj Stępniewski
opis funduszu

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w aktywach funduszu może wynosić od 80% do 100%. Pozostałą część aktywów fundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-06-13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
256,34
0,050,12
0,70,981,844,49-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja