Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przeczytaj
 1. Ubezpieczenie OC

  Mieszkanie lub dom powinno się ubezpieczyć na wypadek pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem. Do tego chyba nie trzeba dziś przekonywać żadnego właściciela nieruchomości. Nie każdy jednak decyduje się na rozszerzenie polisy na mieszkanie o OC w życiu prywatnym. Tymczasem praktyka pokazuje, że życie dostarcza licznych sytuacji, kiedy ubezpieczenie tego rodzaju jest niezwykle przydatne.
  W Polsce grupą klientów, która najczęściej sięga po ubezpieczenie OC są kierowcy pojazdów mechanicznych, a dzieje się tak dlatego, że prawo nakłada na nich obowiązek jego posiadania. Stąd polisa OC niejako automatycznie kojarzy się wielu osobom tylko z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Jednak w ofercie wielu towarzystw ubezpieczeniowych jest też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. 

 2. Kiedy działa polisa OC w życiu prywatnym?

  Polisę OC w życiu prywatnym można wykupić jako „samodzielne” ubezpieczenie, ale także jako rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości. Ubezpieczenie obejmuje szereg sytuacji, w których odpowiedzialność finansowa za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania czynności życia codziennego przechodzi na ubezpieczyciela. W praktyce ubezpieczenie zadziała w przypadku takich zdarzeń jak np. potrącenie przechodnia podczas jazdy rowerem, zalanie sąsiada, zabrudzenie przez psa ścian na klatce schodowej, wybicie piłką szyby przez dziecko, czy też uszkodzenie samochodu przez doniczkę, która spadła z balkonu.
  Przykłady można by mnożyć, ale w każdym tego typu zdarzeniu, osoba poszkodowana może dochodzić od sprawcy odszkodowania, lub zadośćuczynienia. W sytuacji, gdy szkoda dotyczyła uszkodzenia mienia będziemy mieli do czynienia z odszkodowaniem, a z zadośćuczynieniem, gdy wyrządzona szkoda dotknie osoby (np. uszkodzenie ciała).

 3. Kto ponosi winę w przypadku zalania mieszkania? 

  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego odpowiedzialność za zalanie mieszkania sąsiada opiera się o zasadę winy. (Art. 415 k.c.: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia). W praktyce oznacza to, że osoba poszkodowana ma obowiązek udowodnić fakt zalania oraz to, że do zalania doszło w wyniku działania lub zaniedbania ze strony sąsiada. 

  Udowodnienie przyczyny w przypadku zalania jest stosunkowo nietrudne – w ustaleniu miejsca wycieku pomoże mokra plama na suficie w łazience, lub na ścianie w kuchni. Niestety gorzej jest z udowodnieniem winy. Jeśli więc okaże się, że zalanie mieszkania nie jest zawinione przez sąsiada (np. pęknięcie wężyka od pralki było całkowicie od niego niezależne), tylko jest dziełem przypadku, to standardowa polisa takiego zdarzenia nie obejmuje i skutki powstałej szkody będziemy zobowiązani pokryć z własnego portfela. 

  Są jednak towarzystwa ubezpieczeń, jak na przykład UNIQA, które wypłacają odszkodowania za szkody z tytułu zalania nie tylko w oparciu o zasadę winy, ale rozszerzają swój zakres ubezpieczenia o dodatkowe klauzule tak, aby  bez względu na to czy do zalania dochodzi z winy (zaniedbanie, błąd) czy bez winy właściciela ubezpieczonego mieszkania. W obu przypadkach zachodzi odpowiedzialność towarzystwa. Nie jest to jednak na rynku standardem. Zatem ważne jest, aby przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, sprawdzić w OWU na jakiej zasadzie jest wypłacane odszkodowanie.

 4. Jak wygląda procedura odszkodowawcza przy zalaniu sąsiada?

  Procedura odszkodowawcza w przypadku OC w życiu prywatnym wygląda podobnie do zgłoszenia szkody z polisy komunikacyjnej. Poszkodowany najpierw kontaktuje się z sąsiadem odpowiedzialnym za zalanie, aby uzyskać dane i numer jego polisy. Następnie zgłasza fakt uszkodzenia mienia do ubezpieczyciela sprawcy, a ten zajmuje się całym postępowaniem odszkodowawczym. Właściciel polisy OC w życiu prywatnym nie tylko ma pewność, że nie będzie musiał ponosić żadnych kosztów, ale dodatkowo cieszy się komfortem nieuczestniczenia w usuwaniu skutków szkody i nie zawsze w takim sytuacjach miłych rozmowach z sąsiadem.

 5. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym obejmuje nie tylko uszkodzenie mienia

  Rozszerzenie polisy nieruchomości o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie oznacza bynajmniej, że ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyć tylko uszkodzenia mienia obejmującego lokal mieszkaniowy. Zabezpiecza ubezpieczonego również od skutków finansowych za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u osoby trzeciej. Pogryzienie sąsiada przez psa lub potrącenie pieszego przez dziecko podczas jazdy na rowerze, lub złamanie nogi na nieodśnieżonym przed posesją chodniku - to tylko przykładowe okoliczności, w których polisa pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.
  Co jest równie ważne, polisa OC w życiu prywatnym dotyczy nie tylko ubezpieczonego i członków jego rodziny. Jeżeli szkodę wyrządziła np. gosposia lub niania podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, wówczas ubezpieczenie także będzie mogło mieć zastosowanie.

 6. Co jest ważne przy decyzji o zakupie OC

  W rękach przyszłego ubezpieczonego pozostaje decyzja o tym, na jaką sumę gwarancyjną zawrzeć ubezpieczenie i jaki będzie zakres polisy OC w życiu prywatnym. Im wyższa suma gwarancyjna, tym większa pewność, że wypłacone przez towarzystwo odszkodowanie będzie wystarczające do naprawienia szkody. W przeciwnym razie sprawca będzie musiał dopłacić różnicę z własnych środków. Dlatego też przy wyborze ubezpieczenia nie należy kierować się jedynie argumentem niskiej składki rocznej lub miesięcznej. Na krótką metę może to być korzystne ekonomicznie, ale długofalowo może okazać się niekorzystne właśnie dlatego, że niska suma gwarancyjna, lub wąski zakres ubezpieczenia nie będzie w pełni chronić właściciela polisy, przez pokryciem pełnych kosztów szkody.

Pani z tabletem