UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
domu i mieszkania

Już od 74 /rok!

15% zniżki
Nieruchomości
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wartość odtworzeniowa nieruchomości – czym jest?

Przy ustalaniu ubezpieczenia domu lub mieszkania można posłużyć się różnymi podstawami szacowania wartości - odtworzeniowej, rzeczywistej lub rzadziej - rynkowej. Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie domu na wartość odtworzeniową nieruchomości? Wyjaśniamy.

dokumenty do podpisu

Co to jest wartość odtworzeniowa?

Wartość odtworzeniowa nieruchomości to wycena kosztów doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego, zgodnie z zasadą, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. Obliczenia składają się przede wszystkim z kosztów remontów lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody. 

W jakim celu określa się wartość odtworzeniową mieszkania?

Wartość odtworzeniowa nieruchomości ma zastosowanie w kilku sytuacjach:

 • gdy wycena dotyczy nieruchomości niewystępujących na rynku – które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie mogą być przedmiotem sprzedaży;
 • gdy wymagają tego przepisy szczególne, np. regulujące obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • przy określaniu wartości nieruchomości dla celów komunalizacji mienia ogólnonarodowego.

Wartości odtworzeniowej nieruchomości używa się w przypadku ustalania sumy ubezpieczenia przymusowego rolników, a także jeżeli chodzi o ubezpieczenie domu jednorodzinnego lub mieszkania. Stawka odtworzeniowa odpowiada kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody. Obejmuje koszty naprawy, remontu lub całkowitej odbudowy w tym samym miejscu, o identycznej konstrukcji i z zastosowaniem tych samych materiałów.

Jak określana jest wartość odtworzeniowa nieruchomości?

Wartość odtworzeniową nieruchomości określa się przy użyciu kilku różnych technik:

 • szczegółowej – koszty odtworzenia określa się na podstawie ilości niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz cen jednostkowych tych robót,
 • elementów scalonych – koszty określa się na podstawie ilości scalonych elementów robót budowlanych oraz cen scalonych elementów tych robót,
 • wskaźnikowej – koszty określa się jako iloczyn ceny wskaźnikowej oraz liczby jednostek odniesienia, dla których ta cena została ustalona (można ją zastosować tylko w przypadku nieruchomości porównywalnych z obiektami, dla których znane są ceny wskaźnikowe).

Wartość odtworzeniowa budynku równa się kosztom odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia. Przy obliczaniu tej wartości odrębnie określa się wartość gruntu oraz wartość jego składowych. Można posłużyć się wzorem:

Wo = Wb + Wg = (Ko – SzKo) + Kzgr

gdzie:

 • Wo – wartość odtworzeniowa nieruchomości,
 • Wb – wartość części składowych gruntu,
 • Wg – wartość gruntu,
 • Ko – koszt odtworzenia części składowych gruntu,
 • SzKo – zużycie części składowych gruntu,
 • Kzgr – koszt zakupu gruntu.

Wartość odtworzeniowa a wartość rzeczywista budynku

Inną podstawą szacowania wartości nieruchomości na rynku ubezpieczeniowym jest wartość rzeczywista. Na czym polega różnica między wartością odtworzeniową nieruchomości a wartością rzeczywistą? W przypadku wartości odtworzeniowej (nazywanej też nową) w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie, które pozwoli naprawić szkodę całkowicie. Wartość rzeczywista (nazywana również wartością amortyzowaną) to nic innego, jak wartość odtworzeniowa nieruchomości pomniejszona o jej faktyczne zużycie. W tej sytuacji otrzymamy od zakładu ubezpieczeń mniejsze odszkodowanie, które prawdopodobnie nie będzie wystarczające na przywrócenie naszej nieruchomości do stanu sprzed szkody.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości – różne zasady

W zależności od tego, jakie elementy nieruchomości zostały uszkodzone, ubezpieczyciele stosują różne formy wyliczania wartości odtworzeniowej nieruchomości. W przypadku wyposażenia bierze się pod uwagę koszt naprawy lub zakupu nowych rozwiązań o podobnych parametrach. Jeśli chodzi o elementy stałe, to istotny jest koszt zakupu nowego rozwiązania, naprawy uszkodzonego lub wytworzenia nowego. Natomiast w przypadku domu znaczenie ma kwota wystarczająca na naprawy budynku lub wybudowanie nowego w tym samym miejscu. Ze szczegółowymi zasadami wyceny możesz się zapoznać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwróć na nie uwagę, zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia nieruchomości. 

Ubezpieczenie domu na wartość odtworzeniową

W naszej ocenie, podczas wyboru ubezpieczenia domu, warto zdecydować się na ubezpieczenie na wartość odtworzeniową nieruchomości. Dlaczego? Chociaż ubezpieczenia na wartość odtworzeniową są zazwyczaj droższe, ich niepodważalną zaletą jest to, że w razie wystąpienia szkody, pomagają odtworzyć zniszczone mienie w całości. Warto jednak wiedzieć, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych ogranicza możliwość ubezpieczenia domu wartością odtworzeniową do ściśle określonego wieku lub stopnia zużycia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jeszcze przed 1 stycznia 2019 r. blisko 2,5 mln właścicieli mieszkań nie posiadało prawa własności do gruntu, na którym te mieszkania się znajdowały. Znowelizowana w 2018 r. ustawa o użytkowaniu wieczystym nieruchomości wprowadziła istotne zmiany. Wraz z nastaniem 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Jakie są najważniejsze konsekwencje ostatnich zmian w prawie?

Ubezpieczenie mienia to dodatkowe zabezpieczenie dla osoby prywatnej lub firmy. Umowa ubezpieczenia mienia może dotyczyć domu, mieszkania lub lokalu użytkowego, a także innych dóbr materialnych wchodzących w skład nieruchomości. Zakres ubezpieczenia zależy natomiast od wybranej polisy i wykupionych rozszerzeń. Zobacz, od jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć swój majątek!

ochrona domu

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od wielu różnych czynników, dlatego składki wahają się od 60 zł do ponad 1000 zł rocznie. Zatem na pytanie „ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?” nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak wartość nieruchomości, zakres ochrony czy lokalizacja. W poniższym artykule przybliżamy koszty ubezpieczenia mieszkania.

zwrot z inwestycji w nieruchomość

Kupno nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem to świetna inwestycja, która może przynieść wysoki, comiesięczny dochód. Tylko czy inwestowanie w mieszkanie na wynajem rzeczywiście się opłaca? Jak obliczyć rentowność nieruchomości? W poniższym artykule przedstawiamy kilka pomocnych wskazówek.

PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę