UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Ubezpieczenia majątkowe – rodzaje. Co warto o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ich posiadanie, w kontekście dbania o przyszłość, jest równie ważne, co zakup ubezpieczeń osobowych dla siebie i swojej rodziny. Posiadając dokumenty potwierdzające wykupienie polisy, mamy pewność, że niezależnie od okoliczności jesteśmy chronieni od skutków nieprzewidzianych wydarzeń. Oczywiście istnieje wiele opcji, na które możemy się zdecydować, w zależności od naszych indywidualnych potrzeb. Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka niekiedy różnią się między sobą z pozoru niewielkimi szczegółami, na które warto jednak zwrócić baczną uwagę podczas dokonywania wyboru swojej polisy. Sprawdź, jakie są dostępne rodzaje ubezpieczeń majątkowych!

Rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Rodzaje ubezpieczeń są bardzo różnorodne. W Polsce występuje podział na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, zdrowotne) i gospodarcze (majątkowe i osobowe). Niektóre z nich są obowiązkowe, inne – jak ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia od następstw nieprzewidzianych wypadków – wybierane indywidualnie i opłacane dobrowolnie przez poszczególnych obywateli.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, oferty firm świadczących takie usługi dzielą się w zależności od podmiotu, który chce wykupić polisę. Znaczenie ma tu przede wszystkim to, czy jest to osoba prywatna, czy przedsiębiorca pragnący ochronić majątek swojej firmy. Z tego powodu zastosowano różne rodzaje ubezpieczeń gospodarczych.

Ubezpieczenia prywatne – rodzaje

Ubezpieczenia majątkowe z definicji obejmują ubezpieczenie własnego mienia i/lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ochrona w przypadku ubezpieczenia mienia dotyczy utraty oraz zniszczenia wskazanych w polisie przedmiotów lub nieruchomości. Wypłata odszkodowania może być zasądzona m.in. w przypadku zniszczenia lub kradzieży któregoś z elementów wyposażenia mieszkania. Ubezpieczenie mieszkania może obejmować od jednego do trzech rodzajów własności. Dzielimy je na:

  • mury – przegrody budowlane, które wydzielają budynek z przestrzeni wraz z elewacją i izolacją cieplną, a także fundament, dach wraz z pokryciem dachowym, tarasy, balkony;
  • elementy stałe – zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) elementy, służące do zaopatrzenia i prawidłowej eksploatacji budynku, mieszkania lub obiektu małej architektury;
  • ruchomości domowe – mienie ruchome znajdujące się w mieszkaniu, budynku lub na posesji, na której znajduje się ubezpieczona nieruchomość.

Ochronie na odrębnych warunkach podlegają cenne przedmioty, takie jak znaczki, kamienie szlachetne czy dzieła sztuki. Ubezpieczenia majątkowe dzielą się wewnętrznie na różne rodzaje.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone przez posiadacza polisy osobom trzecim lub ich mieniu. Odszkodowanie jest wypłacane poszkodowanemu z polisy sprawcy. Do najczęściej występujących szkód objętych ubezpieczeniem OC należą m.in. zalanie mieszkania sąsiada czy nieumyślne uszkodzenie cudzego samochodu wózkiem sklepowym. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje także szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich mieniu przez dzieci pozostające pod opieką osób posiadających polisę.

Ubezpieczenie OC jest również obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych. Obejmuje rekompensatę szkód wynikających z kolizji lub wypadku drogowego spowodowanego przez posiadacza polisy. Inne rodzaje ubezpieczeń samochodu to Autocasco (tzw. AC), Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Nie są to jednak ubezpieczenia obowiązkowe.

Ubezpieczenie majątkowe firmy i ubezpieczenie OC

Również przedsiębiorcy mogą zaopatrzyć się w ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w celu zabezpieczenia płynności finansowej swojej firmy. Ubezpieczenia mienia chronią aktywa przedsiębiorstwa przed następstwami niefortunnych zdarzeń, wskazanych w polisie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i związanego z nim ryzyka. Mogą to być także zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź czy zalanie. Przedsiębiorca może zdecydować się na ubezpieczenie od wybranych zdarzeń lub wykupić polisę all risk, która chroni przed następstwami wszystkich możliwych wypadków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku przedsiębiorców może dotyczyć trzech rodzajów zdarzeń. Należą do nich:

  • odpowiedzialność cywilna deliktowa – obejmuje szkody związane z posiadaniem i używaniem mienia;
  • odpowiedzialność cywilna kontraktowa – obejmuje szkody związane z niewywiązaniem się z umowy lub niewłaściwą realizacją jej warunków;
  • odpowiedzialność cywilna związana z wprowadzeniem produktu do obrotu – obejmuje szkody związane z wadliwością wprowadzonego do obrotu produktu.

Niezależnie od tego, czy ostatecznie zdecydujemy się na zakup nieobowiązkowej polisy ubezpieczeniowej, warto zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Właściciele lokali użytkowych czy ich najemcy najczęściej koncentrują się na swojej działalności, zapominając o ubezpieczeniu. A przecież pożary, zalania czy nieumyślne zniszczenia zdarzają się bardzo często. Ubezpieczenie lokalu użytkowego zapewnia odszkodowanie w razie strat i pozwala na szybkie wznowienie działalności.

Ubezpieczenie mienia to dodatkowe zabezpieczenie dla osoby prywatnej lub firmy. Umowa ubezpieczenia mienia może dotyczyć domu, mieszkania lub lokalu użytkowego, a także innych dóbr materialnych wchodzących w skład nieruchomości. Zakres ubezpieczenia zależy natomiast od wybranej polisy i wykupionych rozszerzeń. Zobacz, od jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć swój majątek!

PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę