UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Podatek od sprzedaży samochodu – kogo obowiązuje, kto musi zapłacić podatek od umowy sprzedaży samochodu w 2023 roku?

Sprzedaż samochodu wieńczy proces, który niejednokrotnie trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy. Znalezienie kupca, który będzie skłonny zapłacić za Twój pojazd pożądaną kwotę, nie jest rzeczą prostą. Jeśli już do tego dojdzie, musisz wiedzieć, jakich formalności przyjdzie Ci jeszcze dopełnić po zainkasowaniu sumy ujętej w umowie kupna-sprzedaży samochodu. Zobacz, jaki podatek od sprzedaży samochodu trzeba zapłacić.

Formalności urzędowe przy sprzedaży samochodu - gdzie musisz zgłosić sprzedaż auta?

Sprzedałeś samochód? Oprócz złożenia swojego podpisu pod umową kupna-sprzedaży pojazdu masz jeszcze inne formalności do dopełnienia.  Nowemu właścicielowi auta powinieneś przekazać dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli została wydana) oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC.

Poza tym czekają Cię pewne ważne formalności do dopełnienia, które obejmują:

  • Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie, w wydziale komunikacji – na tę czynność masz 30 dni, według przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, a termin ten liczony jest od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Niepowiadomienie urzędu o zbyciu auta w wyżej wymienionym terminie wiąże się z ryzykiem nałożenia na Ciebie kary finansowej w kwocie od 200 do 1000 zł.
  • Poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu – zgłoś do firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiłeś OC pojazdu, fakt sprzedaży. Ubezpieczyciel musi wiedzieć o sprzedaży auta, by ubiegał się o zapłatę kolejnej raty za OC od rzeczywistego właściciela pojazdu i mógł przypisać ewentualnie zaistniałą szkodę komunikacyjną nowemu posiadaczowi. Przeniesiona na nabywcę polisa OC nie ulega przedłużeniu na kolejny okres. Na poinformowanie towarzystwa o sprzedaży samochodu masz 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Prócz takich obowiązków musisz jeszcze rozliczyć podatkowo sprzedaż samochodu. Na czym to polega?

Jaki musisz zapłacić podatek od sprzedaży samochodu ?

Przy sprzedaży elementu majątku ruchomego, czyli rzeczy ruchomej, którą jest również samochód, musisz pamiętać o konieczności zgłoszenia sprzedaży samochodu w urzędzie skarbowym. Powinieneś wykazać taką transakcję w rocznym zeznaniu PIT składanym w urzędzie lub online zawsze wtedy, gdy spełniane zostają jednocześnie następujące warunki:

  • Samochód był częścią Twojego prywatnego majątku, czyli dokonałeś sprzedaży auta poza prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
  • sprzedałeś pojazd przed upływem 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym stał się on Twoją własnością.

Na uwagę zasługuje fakt, że sprzedaż samochodu po upływie pół roku nie będzie już opodatkowana podatkiem PIT. Dlatego nie wykazujesz takiej transakcji w zeznaniu rocznym i nie płacisz daniny.

Sprzedaż auta – ile wynosi podatek od sprzedaży samochodu i jaką deklarację złożyć?

Jeśli jesteś zobowiązany do odprowadzenia przy sprzedaży samochodu podatku, powinieneś wykazać ją w zeznaniu PIT-36 w części E, dokładnie w wierszu „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

Podatek obliczysz według stawki skali podatkowej – 12 lub 32 proc. Stawka ta wynika z tego, jaką masz łączną wysokość dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Do kwoty 120 000 zł zastosowanie ma stawka 12 proc. podatku dochodowego, ale po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, która za rok podatkowy 2022 wynosi już 30 000 zł. Stawka podatku dochodowego 32 proc. zastosowanie znajduje ponad pierwszym progiem skali podatkowej, a opodatkowana będzie tak dopiero nadwyżka ponad 120 000 zł dochodu.

Podstawą opodatkowania będzie Twój dochód, czyli różnica między przychodem a kosztem jego uzyskania. Innymi słowy pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży auta a nakładami, jakie poniosłeś w czasie posiadania danej rzeczy lub w związku z jej sprzedażą. Przy czym podatek płacisz tylko wtedy, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od zakupu auta.

Zeznanie podatkowe PIT-36 będzie ujmowało i inne dochody opodatkowane w ten sam sposób, czyli za pośrednictwem skali podatkowej, m.in. pochodzące z pracy na etacie, z działalności gospodarczej opodatkowanej progresywną skalą podatkową czy z emerytury i renty. Deklarację PIT-36 możesz złożyć w wersji papierowej w urzędzie skarbowym albo przez e-Deklarację czy usługę Twój e-PIT dostępną w e-Urzędzie Skarbowym. Zeznanie powinno trafić do urzędu w terminie do końca kwietnia danego roku, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, termin ostateczny na złożenie zeznania zostanie przesunięty na 2 maja.

Kto płaci i ile wynosi podatek od sprzedaży samochodu PCC w 2023 roku? Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie auta

Transakcja kupna i sprzedaży pojazdu wiąże się właściwie z dwoma zobowiązaniami podatkowymi. Sprzedaż samochodu należy ująć w rozliczeniu rocznym PIT, ale ten, kto zdecydował się nabyć pojazd, musi dokonać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kupując używany samochód, nowy nabywca zobowiązany jest do zapłaty do urzędu skarbowego podatku PCC w wysokości 2 proc. od jego rynkowej wartości. Oprócz tego powinien złożyć do urzędu druk PCC-3. Na dopełnienie takich formalności zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 roku kupujący używane auta mają 14 dni od daty zakupu.

Zwolnieni z opodatkowania podatkiem PCC są ci nabywcy, którzy kupują pojazd na fakturę, jeśli jego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, oraz gdy zostanie on sprowadzony z zagranicy. Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko umów kupna-sprzedaży zawartych na terytorium Polski. Podatek PCC nie jest naliczany od zakupu nowych samochodów prosto z salonu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę