Kierowanie ruchem przez policjanta – jak odczytywać jego sygnały?

Jako kierowcy zwracamy przede wszystkim uwagę na znaki drogowe i sygnalizację świetlną. Tymczasem równie ważna jest znajomość sygnałów dawanych przez policjanta. Kierowanie ruchem przez policjanta może zostać zastosowane w wielu różnych sytuacjach związanych ze zmianą organizacji ruchu lub awarią sygnalizacji świetlnej. Jak odczytywać gesty kierującego ruchem? Przypominamy obowiązujące przepisy.

 

policjantka kieruje ruchem

W jakich przypadkach policjant kieruje ruchem?

Chociaż obecnie kierowanie ruchem przez policjanta nie zdarza się zbyt często, to warto odświeżyć sobie obowiązujące przepisy. Zwłaszcza że w sytuacji, gdy na drodze pojawia się osoba kierująca ruchem, inne znaki drogowe przestają obowiązywać. 

Kierowanie ruchem przez policjanta lub inną uprawnioną do tego osobę zdarza się w wyjątkowych sytuacjach, m.in.:

 • po poważnym wypadku drogowym, gdy jeden z pasów jezdni zostaje wyłączony z ruchu;
 • podczas awarii sygnalizacji świetlnej;
 • z powodu zmiany organizacji ruchu związanej z jakimś wydarzeniem, np. maratonem biegowym czy rajdem rowerowym;
 • w dni, gdy natężenie ruchu w mieście jest szczególnie duże;
 • w celu usprawnienia kontroli pojazdów, np. podczas letnich i świątecznych akcji policji.

Kierowanie ruchem przez policjanta - co oznaczają poszczególne gesty?

O ile większość kierowców pamięta, że policjant na skrzyżowaniu powinien być traktowany priorytetowo w stosunku do świateł i znaków, to nie każdy przypomina sobie, co oznaczają konkretne sygnały policyjne. Należy zwrócić uwagę nie tylko na gesty wykonywane rękoma, lecz także postawę policjanta kierującego ruchem. Znaczenie poszczególnych sygnałów może różnić się w zależności od tego, czy policjant stoi do nas przodem, bokiem czy tyłem. Jednocześnie trzeba uważnie śledzić ruchy rąk policjanta na drodze.

Jak prawidłowo interpretować kierowanie ruchem przez policjanta?

 • Policjant jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów, lub pieszych i ma wyciągnięte poziomo ręce - zakaz wjazdu dla kierowców lub zakaz wejścia dla pieszych.
 • Policjant podnosi jedną rękę, a drugą na ma ułożoną wzdłuż ciała - należy zachować szczególną ostrożność, za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu.
 • Policjant trzyma jedną rękę na skos - wskazuje kierowcy miejsce do zatrzymania się na skrzyżowaniu.
 • Policjant podnosi rękę w ten sposób, że wewnętrzna strona dłoni jest kierowana w stronę kierowców - należy się zatrzymać.
 • Policjant stoi bokiem i ma prawą rękę wyciągniętą do przodu, a lewą wykonuje gest przywołujący - pojazdy, które nadjeżdżają z lewej strony, mogą skręcić w lewo.
 • Policjant stoi bokiem, lewą rękę ma podniesioną prostopadle do ciała i zgiętą w łokciu, a prawą wykonuje gest przywołujący - pojazdy znajdujące się po jego prawej stronie mogą skręcić w lewo.
 • Policjant jedną dłoń trzyma pionowo na wysokości twarzy, a drugą poziomo z tyłu głowy - sygnalizuje otwarcie ruchu dla kierowców, do których jest ustawiony bokiem, a zakaz przemieszczania się dla tych, do których stoi przodem lub tyłem.

Kary za nieprzestrzeganie sygnałów policjanta

Polecenia i sygnały policjanta kierującego ruchem są obowiązkowe dla wszystkich uczestników ruchu - zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Niezastosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Mandat za niedostosowanie się do znaków policjanta kierującego ruchem wynosi: od 300 do 500 zł w przypadku kierowcy, a 100 zł - w przypadku pieszego.

Nie tylko kary pieniężnej należy się obawiać, gdy nie dostosujemy się do ruchu kierowanego przez policjanta. Nieznajomość zasad lub ich zlekceważenie może doprowadzić do poważnej kolizji.

W trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu pamiętaj o tym, że kierowanie ruchem przez policjanta ma pierwszeństwo przed znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Zapamiętaj znaczenie poszczególnych sygnałów dawanych przez policjanta. Zadbaj też o odpowiednie ubezpieczenie samochodu. Oprócz obowiązkowej polisy OC warto też mieć autocasco, które pokryje ewentualne szkody po kolizji, wynikające z naszej winy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę