Wezwij pomoc

Assistance dla Klientów ubezpieczonych
przy czynszu w trudnych sytuacjach

Przymusowa przeprowadzka po szkodzie, konieczna pomoc ślusarza, elektryka lub hydraulika?
Jeśli masz assistance w UNIQA skontaktuj się z nami. Pomoc świadczymy 24/7.

Zadzwoń

+48 22 599 95 22

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zgłoś szkodę

Ubezpieczenie SM i WM lub ubezpieczenie przy czynszu

OC spółdzielnia
i wspólnota

Moja polisa spółdzielnia i wspólnota

Ubezpieczenie przy czynszu lokatora

Szkoda osobowa z polisy OC spółdzielni lub wspólnot

Status Szkody

Status Szkody

Status Szkody

Obsługa polisy

Obsługa polisy

Obsługa polisy

Dokumenty

Dokumenty

Bezpieczne Mieszkanie

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości