Wezwij pomoc

Assistance dla Klientów ubezpieczonych
przy czynszu w trudnych sytuacjach

Przymusowa przeprowadzka po szkodzie, konieczna pomoc ślusarza, elektryka lub hydraulika?
Jeśli masz assistance w UNIQA skontaktuj się z nami. Pomoc świadczymy 24/7.

Zadzwoń

+48 22 599 95 22

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zgłoś szkodę

Ubezpieczenie SM i WM lub ubezpieczenie przy czynszu

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

OC spółdzielnia
i wspólnota

Uszkodzone mienie z polisy spółdzielni lub wspólnoty (np. zalanie, poszukiwanie przyczyn awarii, uszkodzony pojazd)

Obrażenia ciała/śmierć z polisy OC
spółdzielni lub wspólnot

np. poślizgnięcie na oblodzonym chodniku, upadek na nierównej nawierzchni.

 

Status Szkody

Sprawdź status zgłoszenia

Dokumenty

Dokumenty

Bezpieczne Mieszkanie

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości