Wezwij pomoc

Assistance dla Klientów ubezpieczonych
przy czynszu w trudnych sytuacjach

Przymusowa przeprowadzka po szkodzie, konieczna pomoc ślusarza, elektryka lub hydraulika?
Jeśli masz assistance w UNIQA skontaktuj się z nami. Pomoc świadczymy 24/7.

Zadzwoń

+48 22 599 95 22

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zgłoś szkodę

Ubezpieczenie SM i WM lub ubezpieczenie przy czynszu

OC spółdzielnia
i wspólnota

Moja polisa spółdzielnia i wspólnota

Ubezpieczenie przy czynszu lokatora

Szkoda osobowa z polisy OC spółdzielni lub wspólnot

Status Szkody

Status Szkody

Status Szkody

Obsługa polisy

Obsługa polisy

Obsługa polisy

Dokumenty

Dokumenty