Bezpieczne mieszkanie

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

  • Opłacaj składkę w prosty i wygodny sposób np. przy okazji robienia opłat za mieszkanie
  • Co miesiąc klientowi odnawia się limit na odszkodowanie, nawet jeżeli ma szkodę. To tak jakby co miesiąc mieć nowe ubezpieczenie.
  • Nie musisz pamiętać o wznowieniu polisy – ubezpieczenie zawiera na czas nieokreślony. Gdy opłacisz kolejną składkę, przedłużymy Ci ochronę na następny miesiąc.
  • Ubezpieczenie możesz dopasować do indywidualnych potrzeb. Poznaj warianty ubezpieczenia.

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Warianty

Bezpiecznie nie tylko mieszkanie

Zakres ubezpieczenia:

Wariant Bezpieczny

Ubezpieczenie wyposażenia Twojego mieszkania

 

Ruchomości domowych

mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów, laptopów, sprzętu sportowego, biżuterii, odzieży i innych tzw. ruchomości domowych

Stałych elementów

podłóg, instalacji, mebli i sprzętu AGD w zabudowie, parkietu, glazury, armatury i innych tzw. stałych elementów.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

odpowiadamy za szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z włamaniem czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Dodatkowo wypłacimy pieniądze

gdy do szkody dojdzie z winy Twojej lub Twoich bliskich - np. gdy zapomnisz wyłączyć żelazko i dojdzie do pożaru (tzw. wina nieumyślna).

OC w życiu prywatnym (ubezpieczenie działa w Polsce i Europie)

Wypłacimy odszkodowanie jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie. Np. gdy.: Twoje dziecko wybije piłką szybę sąsiadowi lub zarysuje jego samochód; potrącisz pieszego, jadąc na rowerze; zalejesz sąsiada

i zniszczysz jego mieszkanie.

 

Assistance

Zapłacimy za pomoc fachowca i części zamienne zepsutego sprzętu RTV, AGD i PC. Części zamienne zepsutego sprzętu i koszty robocizny do 1500 zł. Gwarantujemy 24-godzinną infolinię: 42 66 66 500.

 

Co jeszcze obejmujemy ochroną w wariancie Bezpiecznym?

  • Drobne przedmioty codziennego użytku poza miejscem ubezpieczenia ubezpieczamy m.in. od: – rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz kradzieży z włamaniem do pojazdu.
  • Szyby oraz szklane części ruchomości domowych i stałych elementów ubezpieczamy od pęknięć, stłuczeń, rozbicia.
  • Zewnętrzne elementy anten satelitarnych ubezpieczamy od zdarzeń losowych m.in. pożar, zalanie, awaria instalacji i urządzeń, przepięcie i przetężenie, deszcz, dym, grad, powódź, uderzenie pioruna, pękanie mrozowe, wybuch, wandalizm.
  • Rowery i hulajnogi ubezpieczamy od kradzieży z włamaniem z miejsca ubezpieczenia, rabunku poza miejscem ubezpieczenia, np. podczas przejażdżki rowerowej
  • Zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową ubezpieczamy m.in. od graffiti

Wariant Bezpieczny Plus

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego – gdy mieszkanie całkowicie się zniszczy, ubezpieczony nie musi czekać na jego odbudowę. Odszkodowanie pozwoli mu na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym.

 

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego "Mury"

Gdy mieszkanie całkowicie się zniszczy, ubezpieczony nie musi czekać na jego odbudowę. Odszkodowanie pozwoli mu na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym.


 

Wandalizm

Ubezpieczeni murów lokalu od wandalizmu


 


 

All risk

Chronimy lokal mieszkalny od wszystkich ryzyk. Jest to tzw. ubezpieczenie all risk. Oznacza to, że odpowiadamy za wszystkie szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (np. zalania, pożaru, powodzi, deszczu), z wyjątkiem tych, które wypiszemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączone.


 

Wariant Bezpieczna Rodzina

Ubezpieczamy Ciebie i Twoich bliskich od trwałego uszczerbku na zdrowiu,

pobytu w szpitalu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Chornimy od:

 

Śmierci

w następstwie nieszczęśliwego wypadku


 

Trwałego

uszczerbku na zdrowiu

Pobytu

w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100 zł za dzień, maksymalnie. przez 15 dni.

Wariant Bezpieczny Nagrobek

W wariancie Bezpieczny Nagrobek obejmujemy ochroną nagrobek należący do ubezpieczonego.

W tym wariancie odpowiadamy za:

 

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan

grad, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, lawiny, śniegu, huk ponaddźwiękowy

powódź, uderzenie pojazdu mechanicznego, osuwanie się ziemi

upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizm

Porady

Mieszkalnictwo

Mieszkalnictwo

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty

Dokumenty