Dane osobowe - UNIQA

Grupa UNIQA

W skład Grupy UNIQA wchodzą:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • UNIQA Polska S.A.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich spółkach jest Mariusz Kłosowski, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl

 

Prawa wynikające z RODO

Każda osoba może skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z RODO: prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przeniesienia danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.

Z przysługujących praw wynikających z RODO można skorzystać poprzez (proszę pamiętać o wskazaniu nazwy spółki):

  • przesłanie pisma na adres siedziby spółki (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa),
  • przekazanie pisma w Oddziale UNIQA,
  • przesłanie e-mail na adres Inspektora ds. Ochrony Danych lub Zastępcy Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych: dane.osobowe@uniqa.pl
  • dzwoniąc na infolinię UNIQA.
  • wypełniając poniższy formularz:

Zapytanie o dane osobowe

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych uzyskanych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Dotyczy osób, które po 9 kwietnia 2021 r. otrzymały e-mail, sms lub pismo dotyczące zmiany administratora danych osobowych.

Informujemy, że 9 kwietnia 2021r. osobom których dane przetwarzała UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 132 zmienił się administrator danych osobowych na odpowiednio: UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzała UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Łodzi zostały udostępnione do wskazanych powyżej odpowiednich Spółek w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. Pozostałe informacje dotyczące administratora danych osobowych dostępne są w opublikowanych poniżej odpowiednich dokumentach Przetwarzanie danych osobowych.