Jestem beneficjentem członka AXA OFE

Jestem beneficjentem członka AXA OFE

Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (tzw. beneficjent). Sprawdź jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby wypłacić Ci środki, które dziedziczysz.

Jestem współmałżonkiem

Prosimy o przesłanie tych dokumentów:

 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem,
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka (potwierdzona notarialnie).

 

Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w AXA OFE.

Jestem byłym współmałżonkiem (po rozwodzie) 

Przekaż nam te dokumenty:

 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka (potwierdzona notarialnie),
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie); jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:
  • oświadczenie o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu lub

  • oświadczenie współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej.

Jestem beneficjentem 

Do wypłaty środków, które dziedziczysz niezbędne są te dokumenty:

 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • kopia dokumentu tożsamości beneficjenta (potwierdzona notarialnie),
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie o sposobie wypłaty środków.
Jestem opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki 

Prosimy o przekazanie tych dokumentów:

 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu urodzenia niepełnoletniego beneficjenta (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem,
 • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego beneficjenta (potwierdzona notarialnie),
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało ono zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).


Nie wiem, w którym OFE są dziedziczone przeze mnie środki
Możesz to sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Znajdź najbliższy oddział ZUS na zus.pl.

Potwierdzenie dokumentów
Dokumenty, które wymagają potwierdzenia notarialnego możesz również poświadczyć:

 • u przedstawiciela AXA w oddziale (upewnij się, że na mapie odznaczona jest tylko opcja „Oddziały i Agenci AXA”),
 • w jednostce samorządu terytorialnego np. urząd gminy, miasta lub dzielnicy.

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem (tel.: 22 599 95 22, e-mail: emerytury@uniqa.pl).

Członek AXA OFE nie wskazał mnie jako beneficjenta

Członek AXA OFE nie wskazał mnie jako beneficjenta

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa. Zapoznaj się z ważnymi informacjami i listą dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka AXA OFE.

Jestem współmałżonkiem

Prosimy o przesłanie tych dokumentów:

 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem,
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka (potwierdzona notarialnie).

Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w AXA OFE.

Jestem byłym współmałżonkiem (rozwód) 

Przekaż nam te dokumenty:

 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka (potwierdzona notarialnie),
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie); jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:
  • oświadczenie  o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu lub

  • oświadczenie  współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej.

Jestem opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki 

Prosimy o przekazanie tych dokumentów:

 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu urodzenia niepełnoletniego spadkobiercy (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie  o prawnej opiece nad niepełnoletnim spadkobiercą,
 • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego spadkobiercy (potwierdzona notarialnie),
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • postanowienie sądu w sprawie podziału spadku (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
Jestem spadkobiercą członka OFE 

Prosimy o przesłanie tych dokumentów:

 • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • postanowienia sądu w sprawie podziału spadku (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza (również oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia),
 • kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego (potwierdzone notarialnie); w przypadku niepełnoletnich spadkobierców dołącz dodatkowo oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie:
  • odpisy ich aktów urodzenia,
  • oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz,
  • dokument tożsamości prawnego opiekuna,
 • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa, jeśli zostało zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków,
 • oświadczenie dot. sprawowania opieki prawnej nad niepełnoletnimi.


Nie wiem, w którym OFE są dziedziczone przeze mnie środki
Możesz to sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Znajdź najbliższy oddział ZUS na zus.pl.

Potwierdzenie dokumentów
Dokumenty, które wymagają potwierdzenia notarialnego możesz również poświadczyć:

 • u przedstawiciela AXA w oddziale (upewnij się, że na mapie odznaczona jest tylko opcja „Oddziały i Agenci AXA”),
 • w jednostce samorządu terytorialnego np. urząd gminy, miasta lub dzielnicy.

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem (tel.: 22 599 95 22, e-mail: emerytury@uniqa.pl).