Porównanie wariantów ubezpieczenia ac

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Rodzaj usługi
Serwis ASO
Warsztat
Kosztorys bez amortyzacji
Kosztorys z amortyzacją
Maksymalny wiek pojazdu -
nowa polisa
10 lat
18 lat
18 lat
18 lat
Maksymalny wiek pojazdu -
odnowienie ochrony
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
Zakres ochrony – All Risk

Ochroną obejmujemy wszelkie szkody, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia (poza katalogiem wyłączeń dostępnym w OWU). Szkody te muszą powstać wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń i wynikać z przyczyn zewnętrznych wobec pojazdu.

Zakres terytorialny - Polska
Zakres terytorialny - Europa 

Nie odpowiadamy za kradzież pojazdu na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Brak amortyzacji części

Przy likwidacji szkody nie zostanie uwzględniony stopień zużycia eksploatacyjnego części, które wymagają wymiany. Obliczymy wartość odszkodowania, uwzględniając pełny koszt zakupu nowych części.

Sposób rozliczenia szkody

Decyzję o sposobie rozliczenia szkody podejmujesz dopiero, gdy wystąpi szkoda. Do wyboru są 2 warianty likwidacji szkody: 'kosztorys' - otrzymujesz pieniądze do ręki w oparciu o wycenę kosztów naprawy pojazdu lub 'warsztat' - pokrywamy koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu.

Warsztat, kosztorys
Warsztat, kosztorys
Kosztorys
Kosztorys
Części -
rozliczenie warsztatowe

Wysokość szkody może zostać ustalona na podstawie cen oryginalnych części zamiennych i materiałów sygnowanych logo producenta pojazdu lub na podstawie cen części zamiennych alternatywnych, odpowiadających jakości częściom oryginalnym.

Oryginalne
Alternatywnew razie ich braku – części oryginalne
Stawka za roboczogodzinę -
rozliczenie warsztatowe

W zależności od sposobu rozliczenia szkody jej wysokość może zostać ustalona na podstawie stawek za roboczogodzinę Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO), warsztatów nieautoryzowanych (w tym partnerskich) lub może być określona stałą wysokością.

Wg stawek ASO
Wg stawek warsztatu nieautoryzowanego
Części -
rozliczenie kosztorysowe

Wysokość szkody może zostać ustalona na podstawie cen oryginalnych części zamiennych i materiałów sygnowanych logo producenta pojazdu lub na podstawie cen części zamiennych alternatywnych, odpowiadających jakości częściom oryginalnym

Alternatywnew razie ich braku – 70% ceny części oryginalnych
Alternatywnew razie ich braku – 70% ceny części oryginalnych
Alternatywnew razie ich braku – 70% ceny części oryginalnych
Alternatywnew razie ich braku – 70% ceny części oryginalnych
Stawka za roboczogodzinę -
rozliczenie kosztorysowe

W zależności od sposobu rozliczenia szkody jej wysokość może zostać ustalona na podstawie stawek za roboczogodzinę Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO), warsztatów nieautoryzowanych (w tym partnerskich) lub może być określona stałą wysokością.

90 PLN brutto
90 PLN brutto
90 PLN brutto
90 PLN brutto
Gwarantowana suma
ubezpieczenia plus (GSU+)

Gwarantowana suma ubezpieczenia plus (GSU+) oznacza, że gdy powstanie szkoda całkowita lub pojazd zostanie skradziony, wypłacimy odszkodowanie w kwocie, która odpowiada wartości pojazdu z dnia szkody, jednak nie mniejszej niż wartość wskazana w polisie i nie większej niż 110% tej wartości. Odszkodowanie w wysokości wyższej niż wartość pojazdu wskazana w polisie możesz uzyskać, gdy wartość Twojego pojazdu wzrośnie w trakcie trwania polisy.

Dla aut kupionych w polskiej sieci dealerskiej. Do 3 lat - w cenie pakietu. Od 3 do 10 lat - za dodatkową składkę.
Dla aut kupionych w polskiej sieci dealerskiej. Do 10 lat - za dodatkową składkę.
Odnawialna suma ubezpieczenia

W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, suma ubezpieczenia AC odnowi się (wróci do wartości sprzed szkody).

Udział własny w szkodach wypadkowych
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN,1000 PLN, 2000 PLN
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN
Udział własny w szkodach kradzieżowych
0% lub 10%
0% lub 10%
0% lub 10%
0% lub 10%