Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia
klienta korporacyjnego

Biznes wymaga kompleksowej ochrony mienia.

Ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego to oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw
prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.
Dzięki niej mogą Państwo kompleksowo ubezpieczyć majątek przedsiębiorstwa taki jak
budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe oraz inne aktywa.

Ubezpieczenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadających
mienie o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł i osiągających roczny przychód powyżej 20 mln zł.

Zakres ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk”

Zdarzeniami losowymi, które mogą spowodować szkodę, są m.in.

 • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz, grad, huragan, sadza, dym, zalanie, powódź
 • zdarzenia techniczne lub technologiczne (przepięcie, przetężenie, zwarcie, indukcja, zdarzenia wynikłe z wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i montażu lub błędów w produkcji)
 • niewłaściwa obsługa sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora
 • zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek

Odpowiadamy za szkody rzeczowe powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w naszych OWU – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.Szeroki katalog sprzętu elektronicznego

Ochroną obejmujemy

 • stacjonarny sprzęt elektroniczny
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • dane oraz nośniki danych
 • oprogramowanie 
 • zwiększone koszty działalności z powodu szkody w sprzęcie elektronicznym objętym ochroną

Mogą Państwo być właścicielem ubezpieczonego sprzętu lub jego posiadaczem na podstawie innego tytułu prawnego - umowy dzierżawy, najmu, użyczenia czy leasingu.

Odszkodowanie ochroni Państwa przed koniecznością naprawienia niesprawnego sprzętu z własnych środków.

Korzyści

Atuty naszej oferty

 • ryzyko katastrofy budowlanej w standardzie (dla budynków do 50 lat)
 • ochrona sieci przesyłowych aż do 1000 m poza lokalizacją
 • ryzyko osunięcia się ziemi w standardzie (z wyłączeniem szkód geologicznych i górniczych)
 • szeroka definicja pracownika
 • ubezpieczenie przedmiotów należących do pracownika
 • ochrona prywatnych pojazdów pracowników (w miejscu ubezpieczenia)
 • prewencyjna suma ubezpieczenia
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń


Najbliższa placówka: 6094,96 km

Agencja UNIQA w Kamieniu Pomorskim

Ul. Adama Mickiewicza 16, 72-400 Kamień Pomorski

email: teresa.trukan-kmieciak@uniqa.pl szczegóły Zlokalizuj na mapie

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia online, sprawdź naszą ofertę.

Kup online
CO PODLEGA OCHRONIE
 • Środki trwałe
 • Środki obrotowe
 • Mienie osób trzecich
Chroń mienie swojego przedsiębiorstwa, by móc się rozwijać.

Ubezpieczenie dla MSP

Ubezpieczenia majątkowe szyte na miarę dla małych i średnich firm.
Czytaj więcej

Dla firm i pracowników 

Grupowe ubezpieczenie na życie, które daje możliwość wyboru spośród 52 różnorodnych zdarzeń ubezpieczeniowych.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – to ochrona przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem firmy.
Czytaj więcej

Wiarygodność firmy

Podnieś płynność finansową i wiarygodność wobec kontrahentów.
Czytaj więcej

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x