Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia dla firm

Zabezpieczenie mienia, a majątek

Ubezpieczenie majątku to oferta dla dużych firm prowadzących działalność produkcyjną,
handlową lub usługową. Możesz kompleksowo ubezpieczyć budynki, maszyny i urządzenia,
środki obrotowe i inne aktywa firmy.

Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 

Zdarzeniami losowymi, które mogą spowodować szkodę, są m.in.

 • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz, grad, huragan, sadza, dym, zalanie, powódź

 • zdarzenia techniczne lub technologiczne (przepięcie, przetężenie, zwarcie, indukcja, zdarzenia wynikłe z wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i montażu lub błędów w produkcji)
 • niewłaściwa obsługa sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora
 • zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek


Odpowiadamy za szkody rzeczowe powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w naszych OWU
– ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
Szeroki katalog sprzętu elektronicznego

Ochroną obejmujemy

 • stacjonarny sprzęt elektroniczny
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • dane oraz nośniki danych
 • oprogramowanie
 • zwiększone koszty działalności z powodu szkody w sprzęcie elektronicznym objętym ochroną


Mogą Państwo być właścicielem ubezpieczonego sprzętu lub jego posiadaczem na podstawie innego tytułu prawnego - umowy dzierżawy, najmu, użyczenia czy leasingu.

Odszkodowanie ochroni Państwa przed koniecznością naprawienia niesprawnego sprzętu z własnych środków.Najbliższa placówka: 6318,01 km

Agencja UNIQA w Kamieniu Pomorskim

Ul. Adama Mickiewicza 16, 72-400 Kamień Pomorski

email: teresa.trukan-kmieciak@uniqa.pl szczegóły Zlokalizuj na mapie

Zamów bezpłatną rozmowę 

CO PODLEGA OCHRONIE
 • Sprzęt elektroniczny
 • Nośniki danych i oprogramowanie
 •  Zwiększone koszty działalności 
Chroń przyszłość firmy, chroń elektronikę. 

Ubezpieczenie dla MSP

Ubezpieczenia majątkowe szyte na miarę dla małych i średnich firm.
Czytaj więcej

Dla firm i pracowników 

Grupowe ubezpieczenie na życie, które daje możliwość wyboru spośród 52 różnorodnych zdarzeń ubezpieczeniowych.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – to ochrona przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem firmy.
Czytaj więcej

Wiarygodność firmy

Podnieś płynność finansową i wiarygodność wobec kontrahentów.
Czytaj więcej