Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia
klienta korporacyjnego

Biznes wymaga kompleksowej ochrony mienia.

Ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego to oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw
prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.
Dzięki niej mogą Państwo kompleksowo ubezpieczyć majątek przedsiębiorstwa taki jak
budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe oraz inne aktywa.

Ubezpieczenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadających
mienie o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł i osiągających roczny przychód powyżej 20 mln zł.

Elastyczny zakres ubezpieczenia

Mogą Państwo wybrać, które zdarzenia losowe będą objęte ochroną

 • pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego

 • deszcz nawalny, huragan, grad, zalanie, przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym i inne
 • powódź
 • kradzież z włamaniem oraz rabunek

 • stłuczenie szyb
 • wandalizm

Mogą również Państwo zdecydować się na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
Obejmiemy wówczas ochroną szkody rzeczowe powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w naszych OWU.Szeroki katalog klauzul dodatkowych

Mogą Państwo dostosować zakres ochrony do specyfiki prowadzonej działalności

 • unikalna klauzula kosztów wszelakich po szkodzie
 • klauzula przepięcia i przetężenia
 • klauzula rozmrożenia środków obrotowych 
 • klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii 
 • klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych
 • klauzula kradzieży zwykłej
 • klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego
 • klauzula szkód estetycznych


Mogą Państwo dopasować ubezpieczenie do potrzeb swojego przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności rozszerzając zakres ochrony również o inne warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w OWU.


Korzyści

Atuty naszej oferty

 • ryzyko katastrofy budowlanej w standardzie (dla budynków do 50 lat)
 • ochrona sieci przesyłowych aż do 1000 m poza lokalizacją
 • ryzyko osunięcia się ziemi w standardzie (z wyłączeniem szkód geologicznych i górniczych)
 • szeroka definicja pracownika
 • ubezpieczenie przedmiotów należących do pracownika
 • ochrona prywatnych pojazdów pracowników (w miejscu ubezpieczenia)
 • prewencyjna suma ubezpieczenia
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń


Najbliższa placówka: 6094,96 km

Agencja UNIQA w Kamieniu Pomorskim

Ul. Adama Mickiewicza 16, 72-400 Kamień Pomorski

email: teresa.trukan-kmieciak@uniqa.pl szczegóły Zlokalizuj na mapie

Zamów bezpłatną rozmowę lub kup przez telefon 525 616 262 

CO PODLEGA OCHRONIE
 • Środki trwałe
 • Środki obrotowe
 • Mienie osób trzecich
Chroń mienie swojego przedsiębiorstwa, by móc się rozwijać.

Ubezpieczenie dla MSP

Ubezpieczenia majątkowe szyte na miarę dla małych i średnich firm.
Czytaj więcej

Dla firm i pracowników 

Grupowe ubezpieczenie na życie, które daje możliwość wyboru spośród 52 różnorodnych zdarzeń ubezpieczeniowych.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – to ochrona przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem firmy.
Czytaj więcej

Wiarygodność firmy

Podnieś płynność finansową i wiarygodność wobec kontrahentów.
Czytaj więcej