Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie nnw i oc w życiu prywatnym

Ubezpieczenie NNW i OC

Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków
i OC w życiu prywatnym

Nie chcesz borykać się z ewentualnymi zobowiązaniami z tytułu wyrządzonych szkód
podczas wykonywania codziennych czynności? Ubezpieczenie Beztroski Czas
to dwa ubezpieczenia NNW ubezpieczenie do Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. i OC w życiu prywatnym, które możesz zawrzeć razem
lub każde osobno, w zależności od Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie NNW - wariant Prosty


 • dla osób pracujących oraz niepracujących
 • czas trwania na rok lub krócej 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trzy sumy ubezpieczenia do wyboru: 10 000 zł,
  20 000 zł lub 50 000 zł

Ubezpieczenie NNW - wariant Elastyczny


 • zakres pakietu Prostego
 • pobyt w szpitalu (wysokie świadczenia już za 24-godzinny pobyt)
 • zwrot kosztów leczenia
 • jednorazowa wypłata za złamanie kończyny
 • możliwość rozszerzenia o uprawianie aktywności sportowych
 • suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


 • zniszczenie mienia lub uszkodzenie ciała osobie trzeciej
 • szkody spowodowane przez Ciebie lub Twoich bliskich 
 • szkody spowodowane przez zwierzęta
 • pięć sum gwarancyjnych do wyboru: 10 000 zł,
  50 000 zł, 100 000 zł,
  200 000 zł i 300 000 zł


Najbliższa placówka: 6318,01 km

Agencja UNIQA w Kamieniu Pomorskim

Ul. Adama Mickiewicza 16, 72-400 Kamień Pomorski

email: teresa.trukan-kmieciak@uniqa.pl szczegóły Zlokalizuj na mapie

Zamów bezpłatną rozmowę lub kup przez telefon 525 616 262 

ZAkres ochrony
 • klauzula promilowa
 • odwołanie ważnej uroczystości
 • zniszczenie sprzętu
Bądź spokojny i spędzaj beztroski czas.

Ubezpieczenie w życiu prywatnym: NNW i OC

Dowiedz się więcej o korzyściach z posiadania ubezpieczenia UNIQA.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie NNW w UNIQA?

Podstawą ubezpieczenia jest ochrona zdrowia i życia przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Pokrywamy m. in. koszty pobytu w szpitalu, koszty poniesione na leczenie skutków wypadku, wypłacamy świadczenia za złamanie kończyny czy całkowitą lub czasową niezdolność do pracy. 

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
 • Klauzulę ubezpieczenia mienia od uszkodzeń – jeśli na skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku zniszczysz lub uszkodzisz mienie, które miałeś na sobie lub z którego korzystałeś w chwili zajścia zdarzenia, gwarantujemy zwrot kosztów naprawy lub zwrot kosztów zakupu zniszczonego mienia (odzieży, telefonu, zegarka, sprzętu sportowego, itp.).
 • Klauzulę odwołania ważnego wydarzenia – jeśli jesteś organizatorem uroczystości rodzinnej (np. ślubu, urodzin, komunii), która nie może dojść do skutku z przyczyn od Ciebie niezależnych, takich jak choroba Twoja lub osoby bliskiej, uniemożliwiająca udział w wydarzeniu, gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów organizacji.
 • Klauzulę promilową – jeśli nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w momencie znajdowania się pod wpływem alkoholu, ponosimy odpowiedzialność za następstwa tego zdarzenia (z wyłączeniem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu).
 • Klauzulę niespodziewanego wybuchu wojny, aktów terroru lub sabotażu – rozszerzamy ochronę ubezpieczeniową o zdarzenia i ich następstwa na skutek nagłych działań wojennych lub terrorystycznych.

Kto może się ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć zarówno siebie jak i swoje dzieci. Ubezpieczenie obejmuje ochroną osoby pracujące, także w zawodzie związanym ze sportem, jak również niepracujące, które nie ukończyły 70 lat.

Czy osoby posiadające zdiagnozowane choroby przewlekłe mogą skorzystać z ubezpieczenia?

Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową nieszczęśliwe wypadki, które powstały na skutek choroby przewlekłej, za wyjątkiem chorób serca, chorób układu krążenia, chorób psychicznych oraz chorób zakaźnych.

Czy można ubezpieczyć się nawet jeśli uprawia się sporty ekstremalne?

W podstawowym zakresie ubezpieczenia znajduje się rekreacyjne uprawianie sportów, ale istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o uprawianie sportów ekstremalnych lub wyczynowych, uczestnictwo w zawodach sportowych lub zawodowe uprawianie sportu.

Kiedy i gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczenia?

Zarówno w przypadku NNW jak i OC w życiu prywatnym ochrona ubezpieczeniowa działa przez całą dobę. Ochrona NNW obowiązuje na całym świecie, natomiast ubezpieczenie OC obowiązuje na całym świecie, z wyłączeniem Kanady, USA i Australii.

Czy aby przystąpić do ubezpieczenia prywatnego należy wypełnić ankietę medyczną?

Ankieta medyczna nie jest wymagana.
ZOBACZ TAKŻE INNE UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie na życie dla aktywnych

Aktywne życie jest rocznym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania. Produkt otrzymał „Laur Konsumenta – Odkrycie roku 2014”.

Czytaj więcej

Dlaczego warto ubezpieczyć auto w UNIQA?

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x