Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Templeton Global Bond

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Templeton Global Bond Fund
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne globalne uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 13,43 PLN na dzień 2021-01-14
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% JP Morgan Global Government Bond Index

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.
Zarządzający:
Michael Hasenstab, Sonal Desai
opis funduszu

Strategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej. Fundusz będzie starał się wypełnić tę strategię poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy lub instytucje związane z rządem. Fundusz może również lokować swoje aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych, w korporacyjne papiery dłużne, papiery wartościowe bądź produkty strukturalne powiązane z aktywami bądź walutami dowolnego kraju. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub wspierane przez szereg rządów krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może zainwestować do 10% swoich aktywów netto w przeterminowane papiery wartościowe oraz maksymalnie 25% aktywów netto ogółem w wybrane finansowe instrumenty pochodne. Takie instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi pozabilansowe transakcje kredytowe, swapy na stopę zwrotu ogółem, kontrakty terminowe forwards i futures oraz opcje na takie kontrakty, w tym na obligacje rządowe emitowane na rynkach regulowanych i poza nimi. Fundusz może nabywać papiery wartościowe o stałym dochodzie i obligacje w dolarach amerykańskich i innych walutach, i może lokować aktywa w instrumenty udziałowe pod warunkiem, iż są one wynikiem zamiany lub wymiany akcji uprzywilejowanych lub obligacji. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
13,43
0,220,03
0,670,45-4,77-8,27-6,85
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x