Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Skarbiec Obligacja

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Skarbiec Obligacja
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne polskie papiery skarbowe
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 350,46 PLN na dzień 2021-01-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% Citigroup PGB Index + 10% WIBID 3M pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Grzegorz Zatryb
opis funduszu

Co najmniej 80% aktywów fundusz lokuje w obligacje emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów fundusz inwestuje w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Statut dopuszcza także ulokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
350,46
0,020,07
0,481,646,18,1410,42
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x