Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Uniqa NN Japonia

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: NN (L) Japonia
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji zagranicznych pozostałe
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 193,72 PLN na dzień 2019-10-15
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Yoshihiro Miyazaki, Mitsunari Kawano
opis funduszu

Fundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Japan Equity. Fundusz zagraniczny NN (L) Japan Equity składa się głównie (co najmniej dwie trzecie aktywów) ze zdywersyfikowanego portfela akcji i innych zbywalnych papierów wartościowych: warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów oraz obligacji zamiennych emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące  przedmiot obrotu w Japonii. 
Fundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności:  do 20% w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz do 20% w depozyty. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-10-15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
193,72
1,452,81
4,870,33-1,23-7,5715,27
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja