Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA NN Globalny Długu Korporacyjnego

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne globalne High Yield
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 184,20 PLN na dzień 2020-09-22
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI:)
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Tim Dowling
opis funduszu

Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa NN (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty bankowe.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-09-22
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
184,20
-0,24-0,45
3,4512,41-0,281,983,51
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x