Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA NN Europejski Spółek Dywidendowych

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 154,33 PLN na dzień 2018-12-12
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI:)
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający
Manu Vandenbulck
opis funduszu

Fundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) European High Dividend.  Funduszu zagraniczny NN (L) European High Dividend inwestuje głównie (co najmniej dwie trzecie aktywów) w europejskie akcje oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidend. Akcje emitowane są przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju europejskim, bez krajów Europy Wschodniej. 
Fundusz może także inwestować w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności:  do 20% w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz do 20% w depozyty. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2018-12-12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
154,33
1,322,03
-10,37-7,95-9,65-1,13-
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja