Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 44,61 PLN na dzień 2020-11-30
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

30% WIG + 40% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global + 30% WIBID 6M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Łukasz Hejak
opis funduszu

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Udział tych instrumentów finansowych w aktywach funduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić od 5% do 40%. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-11-30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
44,61
0,310,14
1,218,6314,4622,8424,21
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x