Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Investor Top 25 Małych Spółek

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Investor Top 25 Małych Spółek
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji polskich małych i średnich spółek
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 335,95 PLN na dzień 2021-01-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

80% Investor MS (Investor Polish Mid and Small Cap Index - Investor Średnich i Małych Spółek) + 20% WIBID 6M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Łukasz Hejak
opis funduszu

Fundusz inwestuje w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz pozostałą część aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
335,95
0,190,65
15,439,5811,0522,5211,01
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x