Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Investor Rosja

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Investor Rosja
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji rosyjskich
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 167,62 PLN na dzień 2019-09-18
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% MSCI Russia (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Mikołaj Stępniewski
opis funduszu

Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz DWS Russia oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2019-09-18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
167,62
-0,78-1,31
3,2711,4317,6416,5623,5
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja