Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Investor BRIC

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Investor BRIC
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji zagranicznych pozostałe
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 84,09 PLN na dzień 2020-09-30
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Mikołaj Stępniewski
opis funduszu

Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze DWS. Ich udział w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusze i subfundusze DWS inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: krajów rozwiających się, brazyliskiego, indyjskiego, Dalekiego Wschodu, rosyjskiego, chińskiego, krajów wschodzących i Ameryki Łacińskiej. Fundusz pozostałą część aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w
depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-09-30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
84,09
1,371,15
4,2514,7-2,445,295,79
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x