Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Generali Obligacje Aktywny

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Generali Fundusze FIO - Generali Obligacje Aktywny
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 175,78 PLN na dzień 2020-12-01
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Krzysztof Izdbeski
opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela funduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela funduszu  następuje głównie na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-12-01
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
175,78
-0,02-0,04
2,163,666,1810,8811,08
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x