Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Generali Korona Zrównoważony

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Generali Fundusze FIO - Generali Korona Zrównoważony
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: mieszane polskie zrównoważone
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 361,35 PLN na dzień 2021-01-13
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Adam Szymko,
Robert Burdach
opis funduszu

Fundusz inwestuje od 20% do 80% wartości aktywów w akcje. Lokaty funduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu uwzględniane są czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lata.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
361,35
-0,49-1,77
11,929,454,779,584,14
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x