Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Generali Korona Akcje

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Generali Fundusze FIO - Generali Korona Akcje
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji polskich uniwersalne
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 180,89 PLN na dzień 2020-09-17
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 12M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Ryszard Rusak
opis funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat funduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-09-17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
180,89
-0,54-0,97
-0,4813,62-14,12-21,64-32,97
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x