Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Franklin European Total Return

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Franklin European Total Return Fund (PLN Hedged)
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne europejskie uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze zagraniczne
 • Wycena funduszu: 11,95 PLN na dzień 2020-12-03
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% Barclays Euro Aggregate Index

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Franklin Templeton Investment Funds
Zarządzający
John Beck, David Zahn
opis funduszu

Fundusz inwestuje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji emitowanych przez rządy, instytucje związane z rządem oraz przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie. Co najmniej dwie trzecie aktywów funduszu będzie inwestowane  w papiery wartościowe lub finansowe instrumenty pochodne oparte na papierach wartościowych europejskich emitentów. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w tym wysokodochodowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw, instrumenty w ramach emisji prywatnych, międzynarodowe obligacje oraz waluty rynków wschodzących. Maksymalnie do 10% aktywów funduszu może być zainwestowane w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. Fundusz może odpowiadać inwestorom zainteresowanym inwestycjami średnio- i długoterminowymi.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-12-03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
11,95
0 0
3,15,366,6113,1412,97
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x