Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: BNP Paribas Premium SFIO - BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 108,30 PLN na dzień 2021-01-20
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100% WIBOR 12M + 0,5%

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Grzegorz Dobek,
Konrad Strzeszewski,
Michał Wiernicki,
Wojciech Woźniak,
Piotr Zagała
opis funduszu

Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, oraz obligacje korporacyjne o pozostałym do terminu zapadalności czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne inne, niż wskazane powyżej, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także waluty oraz depozyty bankowe, stanowią nie więcej niż 30% aktywów.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
108,30
-0,01-0,01
0,781,041,141,521,16
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x