Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA BlackRock Fixed Income Global Opportunities

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne globalne uniwersalne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 16,84 PLN na dzień 2021-01-14
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

brak

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Zarządzający:
Rick Rieder, Scott Thiel, Bob Miller
opis funduszu

Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje min. 70% aktywów w denominowane w różnych walutach, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki na całym świecie. Do 10% aktywów fundusz może inwestować w akcje. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Dążąc do realizacji założonego celu inwestycyjnego, fundusz może inwestować bez ograniczeń w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), niezależnie od tego, czy posiadają rating na poziomie inwestycyjnym. Papiery te mogą obejmować krótkoterminowe papiery dłużne zabezpieczone aktywami, obligacje CDO, obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką komercyjną, papiery dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi, hipoteczne papiery wartościowe emitowane przez instytucje pośredniczące, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową oraz syntetyczne obligacje CDO.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2021-01-14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
16,84
0,120,02
3,033,334,049,387,3
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x