Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Allianz Lokacyjny 

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Allianz Lokacyjny
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • Typ funduszu: gotówkowe i rynku pieniężnego
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 154,62 PLN na dzień 2018-11-08
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

100 % WIBID 6M

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Marek Kuczalski
opis funduszu

Całość aktywów funduszu lokowana jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz polecany jest inwestorom, którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Fundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku krótkoterminowej inwestycji.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2018-11-08
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
154,62
0 0
0,050,260,082,914,37
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
informacja